Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Antibiotica effectief bij chronische rugpijn

PW Magazine 22, jaar 2013 - 29-05-2013
‘The stuff of Nobel Prizes’ wordt het in de Britse pers al genoemd: de ontdekking dat antibiotica zeer effectief kunnen zijn bij chronische rugklachten. Deense onderzoekers denken dat bij 40% van de patiënten met chronische rugklachten antibiotica een goed alternatief zijn voor chirurgie.
Antibiotica effectief bij chronische rugpijn

Een eerste publicatie [Eur Spine J. 2013;22(4):690-6] verklaart waarom de auteurs menen dat antibiotica bij lagerugklachten effectief zouden kunnen zijn. De resultaten leveren bewijs voor hun theorie die de aanwezigheid verklaart van Modic changes type 1 (genoemd naar de arts die deze veranderingen het eerst waarnam aan het eind van de jaren tachtig) in de wervels rond een door hernia aangedane wervel: namelijk dat deze oedeemvorming met Modic changes wijst op een geïnfecteerde wervel. Het gaat daarbij in de meeste gevallen om infectie met de bacterie Propionibacterium acnes.

Vervolgens besloten de onderzoekers een gerandomiseerd onderzoek uit te voeren om de effectiviteit van langdurige behandeling met een antibioticum te testen [Eur Spine J. 2013;22(4):697-707]. De 162 deelnemers hadden meer dan een halfjaar chronische lagerugpijn die volgde op een hernia, en botoedeem met Modic changes (aangetoond met MRI) in de wervels rondom de door hernia aangedane wervel. De patiënten werden gerandomiseerd naar honderd dagen amoxicilline + clavulaanzuur (Bioclavid) of placebo. Een evaluatie vond plaats voorafgaand aan de behandeling, na honderd dagen en na een jaar. De primaire uitkomstmaten waren veranderingen in de door de rugklachten veroorzaakte lichamelijke beperkingen en in lumbale pijnklachten.

Van de 162 deelnemers werden er 144 in de eindevaluatie meegenomen. De deelnemers in de experimentele groep vertoonden statistisch (zeer) significante verbeteringen in alle primaire (en secundaire) uitkomstmaten ten opzichte van placebo; de verbetering zette door in de periode tussen dag honderd en het eind van de studie. Er was een trend zichtbaar richting een dosis-responsrelatie, waarbij een dubbele dosis antibiotica effectiever was.

Tot slot rijst de vraag waarom onderzoek dat de behandeling van lagerugpijn op zijn kop kan zetten (en een stuk goedkoper kan maken) niet in een gerenommeerder tijdschrift is verschenen. Welnu, onder meer The Lancet en het BMJ durfden publicatie niet aan.

Document acties

Back to top