Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Alfa-liponzuur: hoop bij neuropathie

PW Magazine 05, jaar 2013 - 30-01-2013
Intraveneuze toediening van 600 mg alfa-liponzuur per dag gedurende drie weken geeft een klinisch relevante reductie van neuropathische pijn bij diabetespatiënten. Dit concluderen onderzoekers uit Zwolle en Groningen na beoordeling van gerandomiseerd onderzoek in een meta-analyse. Voor orale toediening zijn de uitkomsten wisselend.
Alfa-liponzuur: hoop bij neuropathie

Perifere diabetische neuropathie is een complicatie aan de kleine vaten, die vaak gepaard gaat met moeilijk behandelbare pijn. Tricyclische antidepressiva en bepaalde anti-epileptica vormen de hoeksteen in de behandeling. Alfa-liponzuur is een antioxidant die als voedingsupplement (capsules) in onder andere reformwinkels wordt verkocht. In theorie kunnen antioxidantia een effectieve behandeling met potentieel weinig bijwerkingen vormen bij diabetische neuropathie.

Daarom besloten onderzoekers uit Zwolle en Groningen het effect van zowel de orale als de intraveneuze toedieningsvorm van alfa-liponzuur te bestuderen middels een meta-analyse. Er speelde nog een reden mee: veel diabetespatiënten stellen vragen over dit middel, vooral omdat alfa-liponzuur in Duitsland is geregistreerd en daar wordt vergoed door zorgverzekeraars.

De auteurs vonden tien placebogecontroleerde onderzoeken met alfa-liponzuur, waarvan er na correctie vier als voldoende werden beoordeeld voor nadere analyse (grade 1b evidence). Als uitkomstmaat voor beoordeling gebruikten de onderzoekers het gecombineerde eindpunt total symptom score (TTS). In twee studies kregen de patiënten intraveneuze behandeling en in twee andere studies werd orale behandeling toegepast.

De onderzoekers stelden, na drie weken therapie, een significante en klinisch relevante vermindering van neuropathische pijn vast in de intraveneuze studies. De resultaten uit de orale studies, na een behandelduur van 3-5 weken, waren minder overtuigend: de TTS was minder dan 30% gereduceerd. De studies werden uitgevoerd in Rusland, Kroatië, Duitsland en Israël. De fabrikant die alfa-liponzuur in de handel brengt, was sponsor van het onderzoek.

De prijs van de orale supplementen kan variëren, uitgaande van een dosering van driemaal 600 mg per dag, van circa € 54 tot € 225 per maand. De prijs van injecties is niet bekend. Studies naar de langetermijneffecten van alfa-liponzuur ontbreken. Deze therapie biedt hoop, maar is geen garantie voor de toekomst.

Document acties

Back to top