Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Alemtuzumab bewezen effectief bij MS

PW Magazine 01, jaar 2013 - 31-12-2012
Alemtuzumab vermindert het aantal exacerbaties van MS significant ten opzichte van interferon bèta-a1. Dat blijkt uit de onlangs gepubliceerde Care-MS-I- en -II-studies. Alemtuzumab, een monoklonaal CD52-antilichaam, wordt al vele jaren off-label gebruikt bij multiple sclerose.
Alemtuzumab bewezen effectief bij MS

Het monoklonale CD52-antilichaam alemtuzumab was eerder geregistreerd voor chronische lymfatische leukemie. Het wordt echter al sinds 1991 toegepast in klinisch onderzoek bij MS, met veelbelovende resultaten. Met twee fase-III-studies, Care-MS I en II, beoogt de fabrikant een registratie te verkrijgen voor de indicatie MS [Gebu 2012;46:134-135].

Care-MS I bestudeerde patiënten met relapsing-remitting MS die niet eerder behandeling voor deze ziekte kregen. Via randomisatie kregen de patiënten behandeling met alemtuzumab of interferon bèta-1a gedurende twee jaar. De dosering alemtuzumab was 12 mg intraveneus gedurende vijf dagen, twaalf maanden later volgden nog eens drie dagen. Van interferon bèta-1a (Rebif) werd driemaal per week 44 mcg subcutaan toegediend. Blindering was niet mogelijk, wel was de toegewezen therapie onbekend bij de beoordelaars van de resultaten.

In de alemtuzumabgroep kreeg 22% van de patiënten een terugval, tegenover 40% in de interferongroep: een verbetering van 54,9%. Na twee jaar was 78% van de patiënten die alemtuzumab kregen aanvalsvrij, tegenover 59% in de interferongroep. Het verschil in aanhoudende toegenomen invaliditeit (gemeten op de EDSS-schaal) was niet significant. Bijwerkingen kwamen vaker voor bij alemtuzumab: vooral infusiegerelateerde reacties (90%) en infecties (67%), maar ook schildklieraandoeningen en trombocytopenie [Lancet 2012;380:1819–28].

Care-MS II had een vergelijkbare opzet, maar die betrof patiënten die al minstens een exacerbatie hadden gehad, ondanks eerdere behandeling met interferon bèta-1a of glatirameer. Ook hier was alemtuzumab effectiever dan interferon bèta-1a in het voorkomen van exacerbaties: 35% tegenover 51%, een verbetering van 49,4%. Ook was het aantal patiënten met toegenomen invaliditeit 42% lager in de alemtuzumabgroep. Bijwerkingen waren vergelijkbaar met Care-MS I [Lancet 2012;380:1829–39].

Patiënten kunnen nog niet profiteren van deze veelbelovende therapie. In augustus 2012 heeft de fabrikant de handelsvergunning voor alemtuzumab vrijwillig ingetrokken, om zo off-labelgebruik te voorkomen. Het wachten is op de officiële registratie voor MS.

Document acties

Back to top