Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

ZN: kenniscentrum voor fraudebestrijding in zorg

PW Magazine 12, jaar 2012 - 15-03-2012
Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft een centrum geopend voor de bestrijding van fraude in de zorg. Zorgverzekeraars melden alle fraudesignalen bij dit centrum.

Het Kenniscentrum Fraudebeheersing in de Zorg meldt vastgestelde fraudes, gepleegd door zorgaanbieders, aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Fraude gepleegd door verzekerden, medewerkers van zorgverzekeraars of derden geeft het centrum door aan het Verbond van Verzekeraars. De NZa en het Verbond van Verzekeraars zetten de zaken eventueel door naar de juiste opsporingsinstantie.

Verder bewaakt het kenniscentrum of partijen zich houden aan de afgesproken route voor het melden van zorgfraude, legt contacten tussen verschillende partijen, houdt de doorlooptijd in de gaten en bevordert de informatie-uitwisseling. Ook vervult het centrum een ondersteunende rol bij het tegengaan van fraude door spiegelinformatie, trendrapportages, producten en opleidingen ten behoeve van het fraudebeleid van zorgverzekeraars.

Zorgverzekeraars werken binnen het kenniscentrum samen met ketenpartners, waaronder de Nederlandse Zorgautoriteit, het Verbond van Verzekeraars, diverse opsporingsinstanties, de Inspectie voor de Gezondheidszorg, het ministerie van VWS, het College voor zorgverzekeringen, (brancheorganisaties van) zorgaanbieders en patiënten- en consumentenverenigingen.

Document acties

Reacties

16-03-2012 16:26
D.T. Hendriksz zegt:

Dit roept toch vragen op. Wie bepaalt of fraudes zijn vastgesteld? De rechter? De verzekeraar? Dit centrum gaat lijken op eigen rechter spelen door verzekeraars en de zorgaanbieder is de klos. Eenmaal geregistreerd in een dergelijk privaat domein is er geen houden meer aan: zie je naam maar eens schoon te krijgen.
En doorgeven van trends e.d.? Gaan de verzekeraars op deze manier de praktijkvariatie te lijf? Verschillen gebruiksgegevens zonder enige duiding doortrekken? Spiegelinformatie kan heel breed worden ingezet.
In ieder geval dient de rechtsbescherming van het individu of onderneming te worden geborgd. Eerst de gang naar de rechter en daarna de schandpaal. Tijdelijk. Ook bij de zorgverzekeraars.

Back to top