Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Bellen helpt nauwelijks bij verbeteren therapietrouw

PW Magazine 11, jaar 2012 - 05-03-2012
Telefoongesprekken verbeteren de therapietrouw van patiënten nauwelijks. Mogelijk hebben deze gesprekken wel een effect op de therapietrouw bij bepaalde subgroepen, zoals 75-plussers.

Dat blijkt uit een studie die is gepubliceerd in Archives of Internal Medicine. Onderzoeker Daniel Solomon en collega’s verdeelden ruim 2.000 osteoporosepatiënten die net waren gestart met medicatie over twee groepen. Personen uit de ene groep werd een half jaar lang ongeveer tien keer gebeld. Mensen uit de andere groep kregen alleen voorlichtingsmateriaal.

Aan het eind van de studie bleek dat de therapietrouw in de groep die werd gebeld nauwelijks beter was dan in de groep die alleen voorlichting kreeg (49% versus 41%). Ook was er geen verschil in optreden van fracturen tussen beide groepen.

De onderzoekers stellen dat ondanks het gebrek aan statistisch significante verschillen, verder onderzoek gerechtvaardigd is. Uit subgroepanalyses bleek bijvoorbeeld dat bij het 75-plussers het effect van telefoongesprekken hoger was. Verder onderzoek moet uitwijzen hoe deze motiverende gesprekken het best kunnen worden ingezet.

Document acties

Back to top