Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Verbeteringen

PW Magazine 36, jaar 2010 - 10-09-2010

In Alles over de nierfunctiewaarde. Meten is weten – met de natte vinger mag ook [Pharm Weekbl 2010;145(31/32):22-3] staat ten onrechte dat de MDRD-formule (modification of diet in renal disease) de GFR overschat, ten gevolge van lage spiermassa’s en lage serumcreatinineconcentraties bij mensen met overgewicht. Dat laatste moet zijn ondergewicht.
De kop boven het artikel over immunosuppressiva na orgaantransplantatie in de special Verminderde nierfunctie [Pharm Weekbl 2010;145(31/32):24-5] geeft ten onrechte aan dat de tekst handelt over generieke biologicals. Beter was geweest dat boven dit stuk had gestaan: ‘Zorgen om generieke substitutie’.

Document acties

Back to top