Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Toepassing strontiumralenaat beperkt

PW Magazine 15, jaar 2012 - 13-04-2012
Strontiumranelaat (Protelos, Osseor) mag niet meer worden gebruikt bij patiënten die geïmmobiliseerd worden of bij patiënten met veneuze trombo-embolieën.

Niettemin blijft de baten/risciobalans van deze middelen positief, aldus de EMA. De herbeoordeling werd gestart na publicatie van een Franse studie waarin 199 ernstige bijwerkingen werden gerapporteerd. De helft van deze bijwerkingen was een veneuze trombo-embolische event, ongeveer een kwart had betrekking op een huidreactie. Artsen moeten patiënten informeren over de mogelijk ernstige huidreacties die kunnen optreden en hun adviseren de behandeling direct te stoppen bij tekenen daarvan. Strontiumranelaat is bedoeld om postmenopauzale vrouwen te beschermen tegen osteoporose.

Document acties

Back to top