Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Thuiszorg vindt verbetering medicatiekennis wenselijk

PW Magazine 37, jaar 2012 - 06-09-2012
Thuiszorgverpleegkundigen vinden dat ze de taak hebben om te letten op het geneesmiddelgebruik van ouderen. Tegelijkertijd hebben ze meer kennis op dit gebied nodig.
Thuiszorg vindt verbetering medicatiekennis wenselijk

Dat blijkt uit onderzoek van de Utrechtse onderzoekers Carolien Sino, Aukje Munnik en Marieke Schuurmans, gepubliceerd in International Journal of Older People Nursing (2012; epub 16 juli).

Thuiszorgverpleegkundigen kunnen een belangrijke rol spelen bij het signaleren van problemen bij of door geneesmiddelgebruik. Ze hebben daarvoor meer kennis nodig van bijvoorbeeld bijwerkingen of interacties. Sino en collega’s onderzochten onder leden van Verpleging & Verzorging Nederland hoe het is gesteld met de kennis over medicijnen die frequent door ouderen worden gebruikt.

147 verpleegkundigen vulden een online-vragenlijst in. Deze toetste hun kennis en bevatte tevens vragen over hun meningen en standpunten. De deelnemers beantwoordden de kennisvragen in gemiddeld 76% van de gevallen goed. De kennis over interacties en bijwerkingen was iets beter dan de kennis over contra-indicaties.

De meeste verpleegkundigen (80,3%) gaven daarnaast aan dat zij zich verantwoordelijk voelden om in te grijpen als ze zagen dat ouderen hun medicatie niet goed gebruikten.

Hoewel het onderzoek zich specifiek richtte op door ouderen gebruikte geneesmiddelen, beantwoordde slechts 30% van de deelnemers tussen de 80 en 100% van de vragen correct. Dit komt overeen met de resultaten van eerdere studies, die concludeerden dat de geneesmiddelkennis van verpleegkundigen verbetering behoeft.

Document acties

Back to top