Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Therapietrouw essentieel voor maagbeschermer bij NSAID

PW Magazine 49, jaar 2012 - 06-12-2012
Het doel van de overheid om medicatiegerelateerde ziekenhuisopnames terug te dringen is in het geding door het schrappen van de vergoeding voor maagzuurremmers. Dat zegt MDL-arts in opleiding Vera Valkhoff. Haar onderzoek onderstreept het belang van maagprotectie bij gebruik van NSAID’s.

Wat was de aanleiding?

“Uit het Harm-onderzoek blijkt dat NSAID’s en aspirine na de orale anticoagulatia het meest geassocieerd worden met mogelijk vermijdbare ziekenhuisopnames door bloedingen. Hier is dus nog veel winst te behalen. We hebben daarom een grootschalig observationeel onderzoek opgezet naar het gebruik en de veiligheid van NSAID’s en aspirine.”

Hoe hebt u dat gedaan?

“We hebben databases gebruikt uit vijf verschillende Europese landen. Dit levert gegevens op van in totaal 32 miljoen mensen, onder wie negen miljoen gebruikers van NSAID’s. Een deel van mijn onderzoek is uitgevoerd in het kader van het Europees gefinancierde SOS (Safety Of non-Steroidal anti-inflammatory drugs)-project (zie voor meer informatie www.sos-nsaids-project.org). Doel van dit project is te komen tot een beslismodel voor de keuze van een NSAID op basis van gegevens over zowel gastro-intestinale als cardiovasculaire veiligheid.”

Wat is de conclusie?

“Een belangrijk resultaat uit mijn onderzoek is dat een slechte therapietrouw van maagbeschermers het risico op maagbloedingen, perforaties of obstructies verdubbelt. Er is dus een belangrijke rol weggelegd voor apothekers om ondergebruik van maagbescherming bij NSAID’s te signaleren. De risicofactoren uit de Harm-studie zijn hiervoor op dit moment de best beschikbare leidraad. Daarnaast kunnen apothekers de patiënt motiveren om deze medicatie zelf te betalen.”

Document acties

Back to top