Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Sluiting dreigt voor dienstapotheken

PW Magazine 01, jaar 2013 - 21-12-2012
Dienstapotheken in Zoetermeer, Haarlem, Roermond en Venlo kunnen het hoofd niet meer boven water houden. Zorgverzekeraars zouden niet bereid zijn een kostendekkende vergoeding te betalen voor acute farmaceutische zorg. “Het NZa-tarief voor deze zorg is veel te laag. Laat de minister een apart potje maken.”
Sluiting dreigt voor dienstapotheken

Dienstapotheek Zoetermeer heeft de contracten met de zorgverzekeraars opgezegd, en de Haarlemse Dienstapotheek heeft officieel het besluit genomen om de deuren te sluiten begin 2013. Dienstapotheek Regio Roermond en Dienstapotheek Regio Venlo blijven hoe dan ook open, maar vragen de patiënten vanaf 1 januari 2013 contant af te rekenen en de geneesmiddelen zelf te declareren bij de zorgverzekeraar.

Dienstapotheken in het hele land verkeren in zwaar weer. De tarieven die zorgverzekeraars betalen voor farmaceutische zorg in de avond-, nacht- en weekenduren (ANW) zijn volgens de apothekers veel te laag en niet kostendekkend. Openbaar apotheken hebben de kosten voor deze dure farmaceutische zorg jarenlang gezamenlijk gefinancierd uit het toen geldende all-in-tarief, maar door de huidige financiële krapte in de apotheeksector kunnen zij die kosten - soms wel enkele duizenden euro’s per jaar - niet meer betalen.

Daarbij komt dat sinds de invoering van prestatiebekostiging apothekers over het tarief voor deze dure acute zorg moeten onderhandelen met de zorgverzekeraars. Voor deze drie dienstapotheken tot nu toe zonder goede afloop.

Rekensom

Voor Hub Haan, woordvoerder van de VAHO (Vereniging Apotheekdiensten Haarlem e.o.), komen deze financiële problemen bij de dienstapotheken overigens niet als een verrassing. Volgens de Bennebroekse apotheker had iedereen dit kunnen zien aankomen omdat de Nederlandse Zorgautoriteit het ANW-tarief veel te laag heeft vastgesteld. “Met de hoge personeelskosten in de nachtelijke uren en soms maar een paar recepten per nacht moest dit wel verkeerd aflopen. Een kind kan die rekensom maken.”

Ook Dienstapotheek Regio Roermond zag de problemen al in een vroeg stadium aankomen. In september heeft de directie bij zorgverzekeraars aangegeven dat de farmaceutische spoedzorg in het gedrang zou komen. “Zorgverzekeraars gaven aan het probleem wel te zien, maar hebben er niets mee gedaan”, aldus Jill Lemmens, directeur van Dienstapotheek Regio Roermond.

Volgens Haan is het overigens nog niet te laat voor een oplossing. Hij is van mening dat VWS-minister Schippers eenvoudig kan ingrijpen. “De minister moet een apart potje maken, net als voor de huisartsenposten. Onze accountant kan de minister precies voorrekenen wat de kosten zijn van deze spoedzorg.”

Alleen dan blijft volgens Haan de zorg dichtbij de patiënt. “Dat is wat de minister kennelijk heel graag wil.”

Lemmens van Dienstapotheek Regio Roermond merkt ten slotte nog op dat zorgverzekeraar Menzis het tarief wel iets heeft verhoogd. Dat bevestigt ook de KNMP in een persbericht over de bedreiging van de farmaceutische spoedzorg. Volgens de koepel heeft deze zorgverzekeraar in een gesprek met de Stichting Dienstapotheken Nederland aangegeven de deur open te zetten voor dienstapotheken die in de problemen komen.

Document acties

Back to top