Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Secundaire kanker bij lenalidomide

PW Magazine 26/27, jaar 2012 - 29-06-2012
De Amerikaanse FDA heeft een veiligheidsbericht doen uitgaan betreffende het gebruik van lenalidomide (Revlimid) en het verhoogde risico op het ontwikkelen van een secundaire vorm van kanker. Lenalidomide wordt ingezet bij patiënten met multipel myeloom.

Postmarketingonderzoek laat zien dat bij deze patiënten vaker acute myelogene leukemie, myelodysplastische syndromen en Hodgkin-lymfomen ontwikkelen dan patiënten met multipel myeloom die placebo kregen.

Document acties

Back to top