Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Rinnooy Kan onderzoekt positie van apothekers

Toezegging Schippers na kritiek Tweede Kamer

PW Magazine 51/52, jaar 2012 - 13-12-2012
Minister Schippers van VWS heeft twee prominente deskundigen de opdracht gegeven om de marktwerking binnen de farmacie te onderzoeken. Ex-voorzitter van de SER, Alexander Rinnooy Kan, en oud-directeur van organisatiebureau McKinsey Europa, Robert Reibestein, brengen eind februari hun verslag uit.
Rinnooy Kan onderzoekt positie van apothekers

Dat zei Schippers gisteren in een debat met de Tweede Kamer over het geneesmiddelenbeleid. Deze twee ‘verkenners’ gaan met alle partijen in de farmaceutische wereld praten om een ‘schets’ te maken van de situatie. Ze spreken met apothekers, zorgverzekeraars, patiënten, farma-industrie, groothandel, apotheekhoudende huisartsen en dienstapothekers. Hun verslag komt op hetzelfde moment als de nieuwe marktscan van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Na kritiek van vrijwel alle Kamerfracties op haar beleid over het preferentiebeleid en de vrije markt, liet Schippers gisteren weten het huidige beleid te ‘continueren’. Volgens haar zijn er geen definitieve conclusies te trekken over de vrije markt, omdat 2012 'eigenlijk een opstartjaar is'. Wel erkent ze dat apothekers dit jaar te maken hebben met hoge kosten.

Schippers beloofde dat ze snel na het verslag van Rinnooy Kan/Reibestein en de marktscan van de NZa met een standpunt komt over de situatie. KNMP-woordvoerder Rob Sebes zei dat hij liever ‘directe actie’ had gezien van de minister, maar dat hij blij is met de twee verkenners. Hij hoopt dat er eind februari  ‘per ommegaande’ actie wordt ondernomen.

De handreiking van Schippers kwam na Kamerbrede kritiek op haar farmaciebeleid. Veel Kamerleden verwezen naar de brandbrief van de KNMP, waarin de apothekersorganisatie wees op de fouten in het huidige systeem: 'Apothekers staat het water aan de lippen en er is beroering onder patiënten'.

In deze brandbrief wees de KNMP er onder meer op dat prijsrisico’s worden afgewenteld op apothekers, dat verzekerde zorg niet wordt vergoed en dat er veel administratieve rompslomp is bijgekomen. De brief wees ook op het gevaar van sluiting van dienstapotheken en de sombere vooruitzichten voor 2013: 'Bijsturing is dus noodzakelijk'.

De Kamerfracties hadden ook kritiek op de toelating van de nieuwe antistollingsmiddelen. Veel Kamerleden vonden de twijfels over de bijwerkingen te groot en de kosten te hoog, maar Schippers hield vast aan vergoeding voor die middelen. Ze wees erop dat de NOAC’s door veel instanties, zoals EMA en Gezondheidsraad, worden gesteund. “Politici kunnen als niet-deskundigen geen oordeel vellen over de gevaren van geneesmiddelen, dus moet je het overlaten aan farmaceutische experts”, zei Schippers.

De minister gaat in 2013 en 2014 verder met de overheveling van dure geneesmiddelen naar ziekenhuizen. Volgend jaar gebeurt dat met duurdere oncolytica en groeihormonen; in 2014 zijn de overige oncolytica, fertiliteitshormonen en weesgeneesmiddelen aan de beurt. Verder kondigde ze de oprichting aan van een Platform Verspilling, dat ideeën moet verzamelen om efficiënter om te gaan met genees- en hulpmiddelen.

Document acties

Back to top