Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Rechter: broer huisarts mag apotheek houden

‘Belangenverstrengeling is niet bewezen’

PW Magazine 19, jaar 2012 - 01-05-2012
Apotheker Paul Lebbink heeft het kort geding verloren dat hij had aangespannen tegen een huisarts die in zijn praktijk een apotheek heeft geopend van zijn broer. Lebbink stelde dat de huisarts een financieel belang heeft in deze apotheek. Volgens de rechter is belangenverstrengeling niet bewezen.
Rechter: broer huisarts mag apotheek houden

Huisartsenpraktijk Medicor Gezondheidszorg in de Haagse Schilderswijk, eigendom van huisarts Sifayed Mohammedamin, opende 5 maart een nieuwe apotheek. De broer van Mohammedamin is eigenaar van het bedrijf dat deze apotheek exploiteert, genaamd Apotheek Hobbemaplein.

Apotheker Paul Lebbink, eigenaar van de driehonderd meter verderop gelegen Transvaal Apotheek, stelde in een kort geding dat deze samenwerking onrechtmatig is. De huisarts zou hiermee artikel 11 van de Geneesmiddelenwet, dat toeziet op de scheiding tussen voorschrijver en apotheekhoudende, overtreden.

De voorzieningenrechter in Den Haag acht niet bewezen dat sprake is van belangenverstrengeling, ondanks de familieband tussen de voorschrijver en de eigenaar van de apotheek. Volgens de rechter, die de eis op 27 april heeft afgewezen, bestaat er geen eigendomsverhouding tussen de ondernemingen van de twee broers. Zij zouden de samenwerking uitsluitend zijn aangegaan om een breder zorgaanbod te kunnen bieden.

Tijdens de zitting werd duidelijk dat huisarts Mohammedamin zijn broer een lening heeft vertrekt voor de exploitatie van de apotheek. Dat de huisarts belang heeft bij het voortbestaan van deze apotheek wil volgens de rechter nog niet zeggen dat de huisarts ook een belang heeft bij het voorschrijven van geneesmiddelen.

Onrust

Huisarts Mohammedamin laat in een reactie weten nog steeds niet te begrijpen waarom Lebbink ‘zo veel onrust heeft willen zaaien’. “Uiteindelijk ging het om 43 patiënten die willen overstappen van Apotheek Transvaal naar de apotheek gevestigd in Gezondheidscentrum Medicor. Apotheek Transvaal heeft naar schatting negenduizend patiënten.”

Volgens Lebbink gaat het echter om veel meer patiënten. “Mohammedamin heeft ruim drieduizend patiënten in zijn gezondheidscentrum van wie enkele honderden in mijn apotheek komen.”

Lebbink stelt dat elke patiënt die hij onrechtmatig kwijtraakt er één te veel is. "Ik begrijp dat Mohammedamin graag bagatelliseert, maar in geval van een verboden samenwerking tussen arts en apotheek is elke patiënt die ten onrechte overgaat er één te veel."

Lebbink heeft naar eigen zeggen willen aantonen dat de huisarts de wet overtreedt. “Maar de rechter heeft anders geoordeeld en dat respecteer ik.”

Lebbink spreekt verder zijn waardering uit over de openheid van Mohammedamin tijdens de zitting. “De lening voor de apotheek die hij heeft verstrekt aan zijn broer was mij nog niet bekend.”

Voor Lebbink is de zaak hiermee afgedaan. Hij ziet af van een hem door de rechter geadviseerde bodemprocedure.

Document acties

Back to top