Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Radiogolven bij ernstig astma

PW Magazine 18, jaar 2012 - 04-05-2012
Farmacotherapieresistente astma reageert soms goed op de toepassing van energierijke hoogfrequente radiogolven.

Deze zogenaamde broncho-thermoplastietherapie vermindert de gladdespiercelmassa. Inmiddels zijn er drie gerandomiseerde klinische studies die het effect van thermoplastie bij astma bevestigen [Curr Opin Allergy Clin Immunol 2012, Apr.3]. Als uitkomstmaten golden: heropnames in ziekenhuis voor een exacerbatie van de astma. De therapie is niet geheel zonder gevaar: de mortaliteit in de behandelde groep nam op korte termijn toe. Nu is van belang na te gaan welke patiëntengroep het beste op deze therapie reageert.

Document acties

Back to top