Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Positief advies aflibercept

PW Magazine 49, jaar 2012 - 05-12-2012
Aflibercept (Zaltrap) kreeg een positief advies van de CHMP.

Aflibercept is een VEGF-receptor en remt door binding van VEGF de angiogenese van tumoren. Het is geïndiceerd voor uitgezaaide darmkanker in combinatie met irinotecan/5-fluorouracil/folinezuur-chemotherapie, wanneer behandeling met oxaliplatine-bevattende chemotherapie niet meer werkt.

Document acties

Back to top