Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Pharmacovigilance Risk Assessment Committee

PW Magazine 48, jaar 2012 - 28-11-2012
Het Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC), dat in de nazomer van 2012 is geïnstalleerd, speelt een belangrijke rol bij het toezicht op de veiligheid van geneesmiddelen in Europa.

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) is in dit PRAC vertegenwoordigd. De installatie van dit comité is een rechtstreeks gevolg van de nieuwe farmacovigilantiewetgeving die op 2 juli 2012 in werking is getreden. Hiermee is er meer aandacht voor transparantie en is een betere communicatie over de besluitvorming gewaarborgd. Het besluit over diclofenac is een tweede casus die onder de nieuwe farmacovigilantiewetgeving tot stand is gekomen.

Document acties

Back to top