Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Overgewicht: verminderde respons steroïden

PW Magazine 18, jaar 2012 - 04-05-2012
Astmapatiënten met overgewicht vertonen een minder goede respons op inhalatiecorticosteroïden dan patiënten met een normaal postuur. De oorzaak is waarschijnlijk een verminderde cortisolsuppressie.

De prevalentie van zowel astma als overgewicht stijgt nog steeds. Overgewicht is een onafhankelijke risicofactor voor het optreden van astma bij volwassenen. Overgewicht leidt tot een vorm van astma die minder goed instelbaar is en minder goed behandelbaar is. Objectief onderzoek toont aan dat de hoeveelheid stikstofoxide (NO) in de uitademingslucht bij dikke mensen is verminderd.

Onderzoekers uit Schotland selecteerden 72 patiënten (27 met BMI < 25 kg/m2) uit een post-hoc-analyse van een eerder uitgevoerd onderzoek naar astma. De onderzoekers verdeelden de patiënten met mild tot matig-ernstig astma in twee groepen: patiënten met een BMI < 25 kg/m2 en patiënten met een BMI > 25 kg/m2. De eerste periode kregen beide groepen 200 µg budesonide per dag na een voorafgaande wash out-periode. Na vier weken en een voorafgaande wash out-periode kregen ze 800 µg budenoside toegediend. In de eerste wash out-periode van één week werd medicatie zoals bèta-2-antagonisten, leukotrieenantagonisten, theofylline en cromoglicaat afgebouwd. Als uitkomstparameters voor het effect van budenoside werden gebruikt de FEV1, de fractie uitgescheiden (NO), de astmasymptoomscore en de cortisol/creatinine ratio in de urine voor en na start van het inhalatiecorticosteroïde (ICS).

De onderzoekers ontdekten verschillen tussen dikke en normale patiënten, zowel in de 0-200 µg-dosering als in de 0-800 µg-dosering budenoside. De verschillen ten nadele van de patiënten met BMI > 25 kg/m2 waren het grootst voor de fractionele NO-uitscheiding in de uitademingslucht en de algehele symptoomscore. Voor de FEV1 werd geen verschil waargenomen. De verklaring voor het verschil wordt gevonden in de verminderde cortisolremming in de dikke patiënten [Ann Allergy Asthma Immunol 2012;108:237-42].

Een begeleidend editorial noemt als mogelijke andere factoren de mechanische factor van de dikke buik die in de weg zit, de verminderde fysieke activiteit bij dikke patiënten en het pro-inflammatoir effect van aan vetzucht gerelateerde cytokines [Ann Allergy Asthma Immunol 2012;108:217-8].

Document acties

Back to top