Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Oorzaak ziekte van Parkinson ligt deels in DNA

PW Magazine 26/27, jaar 2012 - 29-06-2012
Behandeling van de ziekte van Parkinson met dopaminerge geneesmiddelen vermindert de bewegingsstoornissen, maar geneest de aandoening niet. Het promotieonderzoek van Maria Macedo is wellicht het begin van een therapie die ook de oorzaak aanpakt.

Is parkinson genetisch verklaarbaar?

“De ziekte van Parkinson wordt waarschijnlijk veroorzaakt door een combinatie van genetische factoren en omgevingsfactoren. Ongeveer 5% van alle ziektegevallen doet zich voor in families volgens de regels van Mendeliaanse overerving. Ik heb 187 Nederlandse patiënten onderzocht die voor hun vijftigste jaar parkinson kregen. Slechts 4% van hen had een defect in een van de vijf bekende parkinsongenen. Ik heb gedurende mijn promotieonderzoek gezocht naar nieuwe genetische risicofactoren, met name naar fouten in het DNA die ontstaan tijdens de celdeling.”

Wat is het gevolg van een gendefect?

“Een defect in de bekende parkinsongenen leidt tot disfunctie van de mitochondriën met als gevolg een toename van zuurstofradicalen en falen van het systeem dat beschadigde eiwitten afbreekt. Dit leidt vervolgens tot degeneratie van dopaminerge neuronen in de hersenen en mogelijk insluiting van Lewy bodies in overlevende neuronen. Ik heb dertig nieuwe afwijkingen in het DNA ontdekt die vaker voorkomen bij parkinsonpatiënten, op plekken die coderen voor de ontgifting van cellen, de prikkeloverdracht en de afweer tegen infecties.”

Hoe leidt dit tot nieuwetherapie?

“Een van de genafwijkingen die ik heb ontdekt zorgt voor de aanmaak van het voorheen onbekende eiwit CHD3. Binding van dit eiwit aan eiwit DJ-1 verklaart de capaciteit van DJ-1 om de gentransciptie te reguleren en dus ook de neuroprotectieve werking. Dit eiwit kan een aangrijpingspunt zijn voor een disease modifying behandeling.”

Document acties

Back to top