Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Nivel stopt onderzoek De Centrale Apotheek

Nivel: huisartsen tegengewerkt door apothekers

PW Magazine 14, jaar 2012 - 03-04-2012
Onderzoeksinstituut Nivel is gestopt met het meerjarig onderzoek naar de voor- en nadelen van De Centrale Apotheek. Onvoldoende huisartsen waren bereid hieraan mee te werken. De Centrale Apotheek levert inmiddels geneesmiddelen aan twintig gezondheidscentra.
Nivel stopt onderzoek De Centrale Apotheek

Onder huisartsen was te weinig animo om deel te nemen aan het Nivel-onderzoek. De reuring in de regio Maastricht, waar onder andere het onderzoek naar De Centrale Apotheek (DCA) zou plaatsvinden, heeft huisartsen weerhouden deel te nemen. Dat stelt Nivel-directeur Diny Bakker. “Apothekers hebben onder andere brieven gestuurd naar patiënten. Alles om huisartsen te ontmoedigen mee te doen aan het onderzoek.”

Nivel was in opdracht van DCA een meerjarig onderzoek gestart naar de dienstverlening van deze apotheek, die geneesmiddelen en farmaceutische zorg levert in samenwerking met huisartsen. Verder zou het instituut onderzoeken of de samenwerking tussen huisarts en DCA niet ‘door andere overwegingen dan de goede geneesmiddelvoorziening’ wordt bepaald. De DCA financierde zelf het onderzoek.

Volgens Nivel zou een minimum van vijftig huisartsen nodig zijn voor het onderzoek. “Dat aantal hebben we niet gehaald. En we kunnen niet langer wachten op nieuwe aanmeldingen”, aldus Bakker. De onderzoeker stelt verder dat het juist nu interessant is initiatieven zoals DCA te onderzoeken. “De financiering in de farmacie is veranderd. Maar komen deze nieuwe apotheken ook van de grond, dat is de vraag.”

Onafhankelijkheid

Volgens Marijke Dirksen, directeur van DCA, heeft het stoppen van het onderzoek niets te maken met het feit dat huisartsen niet willen meewerken. De invoering van vrije prijzen en zorgprestaties heeft volgens haar de oorspronkelijke onderzoeksopzet ingehaald. “We moeten nu op een andere wijze onderzoeken wat de meerwaarde is van DCA.” Nog onbekend is wie een eventueel nieuw onderzoek naar DCA zal verrichten.

Voor aanvang van het Nivel-onderzoek gaf de KNMP aan ernstige twijfels te hebben over de onafhankelijkheid. De koepelorganisatie had sterk de indruk dat ‘Nivel de meerwaarde van DCA zou gaan aantonen’. Op uitnodiging van DCA nam de KNMP zitting in een begeleidingscommissie om toe te zien op onder andere onafhankelijkheid. De KNMP laat in een reactie weten het besluit van Nivel om het onderzoek te beëindigen te respecteren.

DCA levert naar eigen zeggen inmiddels aan twintig gezondheidscentra verspreid over Nederland geneesmiddelen. Dirksen verwacht dat dit aantal dit jaar zal oplopen tot vijftig.

Document acties

Reacties

04-04-2012 00:48
I. Adiyaman zegt:

Met veel tamtam was in het jaar 2010 dit onderzoek aangekondigd. Inmiddels twee jaar verder komt een bericht dat het onderzoek is stopgezet. De grote vraag blijft is het onderzoek ooit wel gestart of is het gebleven bij een hypothese en onderzoeksopzet? En indien er onderzoek heeft plaatsgevonden wat zijn dan de resultaten van dit onderzoek? Ik hoop niet dat het resultaat van dit onderzoek dit enkele bericht is, want dat is op zijn minst merkwaardig te noemen!

Back to top