Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Nieuwe optie bij cocaïneverslaving

PW Magazine 30/31, jaar 2012 - 24-07-2012
De alfa-1-blokker doxazosine is mogelijk effectief bij de behandeling van cocaïneverslaving. Dit blijkt uit een pilotonderzoek gepresenteerd op de 52ste jaarlijkse bijeenkomst van de New Clinical Drug Evaluation Unit (NCDEU) in Phoenix, Arizona.

55% van de proefpersonen bereikte het eindpunt van abstinentie gedurende twee opeenvolgende weken, tegenover 7% in de placebogroep. De dosering doxazosine van 8 mg per dag moet dan wel binnen vier weken bereikt zijn.

Na langzame dosisverhoging (1 mg per week) was er geen significant verschil ten opzichte van placebo. Opvallend genoeg gaf snelle titratie minder bijwerkingen. De resultaten geven aanleiding tot verder onderzoek.

Document acties

Back to top