Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Nieuwe contra-indicaties strontiumranelaat

PW Magazine 19, jaar 2012 - 11-05-2012
De productinformatie van strontiumranelaat (Protelos) is uitgebreid met nieuwe contra-indicaties.

Patiënten met huidige of eerder doorgemaakte veneuze trombo-embolie (VTE) en patiënten die tijdelijk of langdurig niet mobiel zijn, mogen strontiumranelaat niet langer gebruiken. Aanleiding hiervoor is een Europese herbeoordeling van bijwerkingen gezien in klinische studies en post-marketing data. Het CHMP adviseert artsen ook bij patiënten van 80 jaar en ouder met een risico op VTE de behandeling te herevalueren. Daarnaast is de waarschuwing opgenomen alert te zijn op verschijnselen van levensbedreigende allergische huidreacties als geneesmiddelexantheem met eosonofilie en systemische symptomen (Dress), Stevens-Johnson syndroom (SJS) en toxische epidermale necrolyse (TEN).

Document acties

Back to top