Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Neurotrofines essentieel voor werking van antidepressiva

PW Magazine 17, jaar 2012 - 27-04-2012
Het neurotrofe systeem speelt een essentiële rol in depressie en in de moleculaire werking van antidepressiva. Jochen de Vry concludeert dit in zijn promotieonderzoek aan de Universiteit Maastricht. Drie vragen aan De Vry.

Wat was de aanleiding?

“Een hypothese om de oorzaak van depressie te verklaren is de neurotrofe hypothese. Patiënten die zelfmoord hebben gepleegd bleken een geatrofieerde hippocampus te hebben. De hippocampus is een hersengebied dat belangrijk is bij onder meer emoties. Neutrofines zijn ondersteunende groeifactoren voor hersencellen en de brain-derived neurotrophic factor of BDNF is hier een voorbeeld van. Depressieve mensen blijken lagere niveaus van BDNF te hebben dan mensen die niet depressief zijn. Dit gebrek leidt tot atrofie in het brein. Inspuiten van BDNF in de hersenen leidt tot meer aanmaak van hersencellen die zich complexer ontwikkelen en onderling beter communiceren. Wij wilden een oorzakelijk verband aantonen en dat is gelukt.”

Hoe hebt u dat gedaan?

“We hebben een techniek ontwikkeld die bij gentherapie gebruikt kan worden: micro-elektroporatie. Als we DNA inspuiten in het brein, om bijvoorbeeld die groeifactoren te produceren, dan wordt dat bijna niet opgenomen in de hersencellen. Met micro-elektroporatie wordt een klein spanningsveld in de hersenen gecreëerd. Hierdoor ontstaan tijdelijk kleine gaatjes in de celmembraan waardoor het negatief geladen DNA kan passeren.”

Wat kwam hieruit?

“Er blijken twee soorten receptoren te zijn voor BDNF, namelijk TrkB en p75. Stimulatie van TrkB leidt tot groei van zenuwcellen. Stimulatie van p75 echter zorgt ervoor dat de cel doodgaat. Als we deze receptoren inbrengen in dierenhersenen dan blijkt p75 prodepressieve en TrkB juist antidepressieve gevoelens op te wekken. Momenteel loopt preklinisch onderzoek naar verbindingen die specifiek op TrkB binden voor hun antidepressieve werking.”

Document acties

Back to top