Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

MTX zinloos bij artritis psoriatica

PW Magazine 35, jaar 2012 - 30-08-2012
Een dubbelblind gerandomiseerd onderzoek heeft geen aanwijzingen opgeleverd dat zes maanden behandeling met methotrexaat (MTX) effectief is tegen synovitis bij artritis psoriatica (PsA). De onderzoekers vragen zich af of MTX bij PsA wel een DMARD is.
MTX zinloos bij artritis psoriatica

De arts die MTX bij PsA voorschrijft, doet iets wat heel veel van zijn collega’s ook doen. Hij wordt daartoe zelfs aangemoedigd door de richtlijnen, terwijl van deze behandeling de effectiviteit niet overtuigend is bewezen. Niettemin adviseren de NICE-guidelines MTX te proberen alvorens – bij PsA wél bewezen effectieve – TNF-alfaremmers te overwegen.

Britse onderzoekers besloten daarom een gerandomiseerd klinisch onderzoek op te zetten om het effect van MTX bij PsA te testen, hetgeen nog niet eerder was gedaan (Rheumatology. 2012;51(8):1368-77). De 221 deelnemers hadden actieve PsA en werden gerandomiseerd naar 15 mg MTX per week of placebo. De primaire uitkomst waren de Psoriatic Arthritis Response Criteria (PsARC). Secundaire uitkomstmaten waren de scores van de ACR20 en DAS-28, en van de afzonderlijke elementen daarvan.

44 deelnemers, ongeveer gelijkelijk verdeeld over beide groepen, konden niet bij de follow-up worden betrokken; 26 deelnemers staakten de behandeling (14 in de MTX-groep). Na zes maanden werd geen significant effect gezien op PsARC (OR 1,77), noch op de ACR20- of DAS28-score (OR 2,00 resp. 1,70). Evenmin was sprake van significant positieve effecten van MTX op het aantal gevoelige en gezwollen gewrichten, de bezinkingssnelheid van de erytrocyten (ERS), C-reactief proteïne (CRP), evaluatie van de gezondheid (HAQ-score) en pijnbeleving.

Er was weliswaar een trend zichtbaar richting verbetering bij MTX-gebruik, maar bij geen van de genoemde indexen bereikte dit effect statistische significantie. De enige positieve effecten van MTX waren een verbetering van zowel arts als patiënt van de globale scores en huidscores. De veiligheid was zoals verwacht.

De auteurs concluderen dat de resultaten niet wijzen op enige verbetering van de synovitis bij PsA door behandeling met MTX. Ze raden behandelaars aan PsA te behandelen met effectieve conventionele middelen als leflunomide en biologicals.

Document acties

Back to top