Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Minder maagzuur geremd

PW Magazine 03, jaar 2012 - 20-01-2012
Steeds meer patiënten besluiten, in verband met de nieuwe maatregel van het kabinet, geen maagzuurremmers meer te slikken. Dat meldt de KNMP naar aanleiding van tientallen vragen van apothekers die zijn binnengekomen op de helpdesk. Maagzuurremmers worden sinds begin dit jaar niet meer altijd vergoed in de basisverzekering.

Krijgt de patiënt de maagzuurremmers naar verwachting langer dan zes maanden achter elkaar voorgeschreven, dan is sprake van ‘chronisch gebruik’. Het is van belang dat de voorschrijver dit op het recept vermeldt. In dit geval betaalt de patiënt alleen bij het eerste recept de kosten zelf.

Is er geen sprake van chronisch gebruik, dan betaalt de patiënt zelf alle kosten voor dit medicijn. Voor patiënten die ook in 2011 chronisch gebruiker waren, verandert er dus niets. De regelgeving rondom maagzuurremmers geldt ook voor combinatiepreparaten, met uitzondering van combinatiepreparaten die worden gebruikt voor de eradicatietherapie.

Veel apothekers willen van de medewerkers van de helpdesk weten voor welke middelen de nieuwe regeling precies geldt. Het ministerie van VWS heeft besloten dat de maatregel van toepassing is op alle H2-antagonisten, protonpompremmers, alsmede de combinatiepreparaten waarin deze middelen zitten, met uitzondering van combinatiepreparaten met antibiotica die bestemd zijn voor de eradicatie van Helicobacter pylori.

Arthrotec is een combinatie van diclofenac (een NSAID) en de maagwandbeschermer misoprostol. Dit middel valt niet onder de regeling en blijft gewoon vergoed, evenals het enkelvoudige product met misoprostol (Cytotec). Het is echter niet de bedoeling dat Arthrotec nu als alternatief wordt geadviseerd, omdat hiermee niet het effect van een ‘echte maagzuurremmer’ wordt bereikt. Vimovo valt wel onder de regeling.

De KNMP roept apothekers op het belang van maagzuurremmers onder de aandacht te brengen van voorschrijvers en patiënten. Wanneer de voorschrijver het standpunt van de apotheker nogmaals bevestigt, zal de patiënt wellicht eerder overgaan tot het gebruik van maagzuurremmers.

Document acties

Back to top