Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Metformine: geen effect op sterfte

PW Magazine 21, jaar 2012 - 25-05-2012
Metformine toegevoegd aan de behandeling met insuline vermindert de sterfte niet. Wel geeft de combinatie betere glykemische controle, een lager lichaamsgewicht en een insulinesparend effect, blijkt uit Deens onderzoek.

2012pw21p20Dit komt naar voren uit een systematische review met meta-analyses, gepubliceerd in de British Medical Journal [BMJ2012;344: 31171].

Metformine is het eerstekeuzemiddel bij de behandeling van diabetes type 2. Naarmate de ziekte vordert zullen veel patiënten uiteindelijk aangewezen zijn op behandeling met insuline. Huidige behandelrichtlijnen adviseren in dat geval het gebruik van metformine voort te zetten. Dit advies is gebaseerd op veronderstelde betere metabole effecten van metformine die aangetoond zijn in onderzoeken met metformine als monotherapie. Het is echter nog onduidelijk of metformine in combinatie met insuline hetzelfde effect heeft.

Om dit na te gaan, voerden Deense onderzoekers een systematische review uit van 26 gerandomiseerde klinische trials waarin het gebruik van metformine in combinatie met insuline werd vergeleken met gebruik van insuline alleen.

De onderzoekers vonden in gegevens van 2117 patiënten geen verschil in totale sterfte noch in cardiovasculaire sterfte tussen de twee behandelopties. De combinatie metformine en insuline gaf wel betere resultaten op de secundaire eindpunten glykemische controle (HbA1c-reductie -0,60%), lichaamsgewicht (BMI -1,27 en lichaamsgewicht -1,68 kg) en benodigde dosering insuline (-18,65 IE per dag). Ernstige hypoglykemieën kwamen vaker voor in de combinatiegroep (relatief risico 2,83). Dit effect verdween echter wanneer de heterogeniteit tussen de verschillende studies werd verdisconteerd in een random effects model.

Als nadelen van de studie noemen de onderzoekers een groot risico op bias in de gebruikte onderzoeken, de veelal korte duur van de trials en weinig gerapporteerde resultaten op klinisch relevante uitkomstmaten.

De onderzoekers concluderen dat de combinatie met metformine veel van de nadelen van de behandeling met insuline lijkt te verminderen. De verbetering van glykemische controle en de vermindering van lichaamsgewicht en de benodigde insulinedosis zijn echter slechts surrogaateindpunten voor micro- en macrovasculaire complicaties. Er is daarom meer onderzoek nodig om het effect op harde eindpunten aan te tonen.

Document acties

Back to top