Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Menzis vergoedt maagzuurremmer, CZ overweegt dat ook

PW Magazine 04, jaar 2012 - 27-01-2012
Menzis vergoedt het eerste recept maagzuurremmers voor patiënten met een verhoogd risico op maagschade. Volgens de zorgverzekeraar zijn patiënten niet altijd overtuigd van het nut van een maagzuurremmer.
Menzis vergoedt maagzuurremmer, CZ overweegt dat ook

Met de maatregel wil Menzis voorkomen dat risicopatiënten onbeschermd zijn omdat zij de maagzuurremmer niet zelf kunnen of willen betalen. Maagzuurremmers worden sinds begin dit jaar namelijk niet meer vergoed in de basisverzekering. In het geval van chronisch gebruik betaalt de patiënt alleen bij het eerste recept de kosten zelf.

De KNMP, die positief staat tegenover het besluit van Menzis, geeft aan dat patiënten inderdaad weigeren maagzuurremmers zelf te betalen. Dat blijkt uit meldingen van apothekers die sinds 1 januari zijn binnengekomen. De koepelorganisatie roept apothekers daarom op aan te dringen bij patiënten en huisartsen op het gebruik van maagzuurremmers. De KNMP hoopt dat andere zorgverzekeraars het voorbeeld van Menzis zullen volgen.

Contract

De coulanceregeling van Menzis geldt alleen voor nieuwe patiënten die door het gebruik van een ander geneesmiddel volgens de richtlijnen van apothekers en huisartsen maagbescherming nodig hebben. Maar ook voor een eventueel vervolgrecept van een patiënt uit deze groep, indien de voorschrijver deze patiënt niet als chronisch heeft aangemerkt.

Verder stelt de zorgverzekeraar als voorwaarde dat de apotheker van de patiënt een contract met Menzis heeft gesloten. Uitsluitend de preferente generieke protonpompremmers omeprazol of pantoprazol, voorschreven bij acetylsalicylzuur of een gewoon NSAID – dus geen COX-2-remmer – komen in aanmerking voor de vergoeding.

Apothekers hoeven het recept niet eerst met Menzis-verzekerden af te rekenen, maar kunnen deze recepten in de normale declaraties aan Menzis verzenden.

Dat Menzis alleen onder bepaalde voorwaarden maagzuurremmers vergoedt, kan volgens de KNMP wel leiden tot meer administratie voor apothekers. Maar volgens de koepelorganisatie staat het belang van de patiënt voorop.

CZ

Zorgverzekeraar CZ is van mening dat de overheidsmaatregel om bij chronisch gebruik de patiënt alleen het eerste recept te laten betalen ‘niet de meest wenselijke is’. De zorgverzekeraar onderzoekt of het mogelijk is de eerste recepten ‘uit coulance’ te vergoeden. Een besluit daarover heeft de zorgverzekeraar nog niet genomen. Net als Menzis benadrukt CZ het risico op maagschade wanneer bij NSAID’s geen maagprotectie wordt aangeboden.

Achmea ziet geen aanleiding het eerste recept te vergoeden. De zorgverzekeraar twijfelt aan het nut hiervan omdat ook bij een tweede recept vaak nog niet duidelijk is of er sprake is van chronisch gebruik. Volgens VGZ – voorheen Uvit – is het de taak van huisartsen en apothekers goed aan hun patiënten uit te leggen wat de consequenties zijn als zij geen maagzuurremmers slikken. De zorgverzekeraar heeft er vertrouwen in dat zij hierin hun verantwoordelijk nemen.

Document acties

Back to top