Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Let op bij antidepressivagebruik van schizofrene patiënt

PW Magazine 51/52, jaar 2012 - 20-12-2012
Antidepressiva en schizofrenie vormen een lastige combinatie. Irene Lako, die promoveert bij de Basiseenheid Farmacotherapie en Farmaceutische Patiëntenzorg aan de Rijksuniversiteit in Groningen, is er stellig over: eerst denken en dan doen. Drie vragen aan Lako.

Wat was de aanleiding voor de studie?

“Mensen met schizofrenie hebben vaak te kampen met depressieve symptomen die consequenties kunnen hebben voor het beloop van de ziekte. Uit mijn onderzoek bleek dat antidepressiva veelvuldig worden voorgeschreven, terwijl de effectiviteit van antidepressiva bij schizofrenie niet is bewezen. Dit kan te maken hebben met overdiagnostiek van depressieve symptomen, aangezien er veel overeenkomst is met symptomen die horen bij schizofrenie. Verder kunnen depressieve symptomen ook een bijwerking zijn van antipsychotica. De vraag of deze bijwerkingen gerelateerd zijn aan bepaalde (doseringen van) antipsychotica, vertaald naar de dopamine-D2-receptorbezettingsgraad in de hersenen, was nog niet uitvoerig onderzocht.”

Wat zijn de resultaten?

“Gevalideerde meetinstrumenten zijn nodig om misclassificatie te voorkomen. Ik heb aangetoond dat de Calgary Depression Scale het meest betrouwbaar en valide is voor gebruik in de klinische praktijk. Daarnaast vond ik dat patiënten hun depressieve symptomen vaak toeschrijven aan de antipsychotica, met name de patiënten die meer dan één antipsychoticum tegelijk gebruiken. De mate waarin depressieve symptomen als bijwerking werden gerapporteerd leek echter niet gerelateerd te zijn aan de dopaminereceptorbezettingsgraad.”

Wat betekenen de uitkomsten?

“Op basis van mijn onderzoek is het advies aan psychiaters voortaan de Calgary Depression Scale te gebruiken om depressieve symptomen te herkennen en te monitoren bij mensen met schizofrenie. Hoewel op basis van mijn onderzoek geen aanbeveling kan worden gedaan voor een preferent type antipsychoticum of dosering, is extra voorzichtigheid geboden bij het voorschrijven van meerdere antipsychotica.”

Document acties

Back to top