Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Haagse apotheker daagt huisarts

Broer huisarts exploiteert apotheek

PW Magazine 17, jaar 2012 - 17-04-2012
Apotheker Paul Lebbink spant een kort geding aan tegen de eigenaar van een gezondheidscentrum die een apotheek heeft geopend. Volgens Lebbink heeft de huisarts een financieel belang in de apotheek. De huisarts ontkent dit en stelt dat een ander bedrijf eigenaar is van de apotheek.
Haagse apotheker daagt huisarts

Gezondheidscentrum Medicor in de Haagse Schilderswijk ligt op driehonderd meter van de Transvaal Apotheek van Paul Lebbink. In deze vestiging van het gezondheidscentrum – het centrum beschikt over twee vestigingen –  is op 1 maart een apotheek geopend. Volgens Lebbink heeft de eigenaar van het gezondheidscentrum, huisarts Sifayed Mohammedamin, belangen in deze nieuwe apotheek.

De broer van Mohammedamin is eigenaar van het bedrijf dat de apotheek exploiteert en dat ook een apotheker heeft aangesteld. Daarmee overtreedt de huisarts volgens Lebbink artikel 11 van de Geneesmiddelenwet dat toeziet op de scheiding tussen voorschrijver en apotheekhoudende.

Volgens Mohammadamin slaat de aanklacht van Lebbink nergens op, zo laat hij in een reactie weten. “Ik ben niet zelf apotheekhoudend en nergens in de wet staat dat het verboden is om zaken te doen met je broer.”

Verder stelt de huisarts niet te begrijpen waar Lebbink ‘zich met zijn grote apotheek druk maakt om een beetje marktwerking’. “Het is hier een heel dichtbevolkte wijk met meerdere apotheken. Hij kan zijn tijd beter besteden aan de zorg voor zijn patiënten. Die lopen echt niet weg als ze tevreden zijn.”

Mohammadamin wilde naar eigen zeggen in zijn gezondheidscentrum een apotheek met als doel de belangen van de patiënt te behartigen. “Patienten kunnen hun medicatie direct meenemen, maar ze hebben ook de keuze om naar hun vertrouwde apotheek te gaan. Wij oefenen geen druk uit op de patiënt.”

Boxmeer

Lebbink, die aangeeft nog steeds een goede samenwerking te hebben met Mohammedamin, heeft de zaak gemeld bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Hij heeft te horen gekregen dat de Inspectie de zaak gaat onderzoeken zodra daar tijd voor vrijkomt. “Zolang er geen klacht is over de dienstverlening onderneemt de Inspectie geen actie. Dat terwijl ik nog heb benadrukt dat de Geneesmiddelenwet hier wordt overtreden”, aldus Lebbink.

Lebbink verwijst naar de Boxmeer-zaak, die zo’n vier jaar geleden speelde. In Boxmeer hadden negen huisartsen een belang in Apotheek Boxmeer. Apotheekbeheerder en groothandel Sofa participeerde ook in deze apotheek en zorgde voor de dagelijkse bedrijfsvoering. De huisartsen deelden mee in de winst van de apotheek.

De rechter vond dat dit niet kon. Een huisarts kan de patiënt beïnvloeden bij de keuze voor een apotheek en mag daarom geen financieel belang hebben bij een apotheek. Dat zou een verstrengeling van belangen zijn die niet door de beugel kan. De huisartsen en Sofa moesten daarom stoppen met de exploitatie van de apotheek. Een andere eigenaar heeft deze apotheek toen overgenomen.

Lebbink pleit daar nu ook voor. Het kort geding dient donderdag 19 april in Den Haag.

Document acties

Reacties

19-04-2012 19:45
D.T. Hendriksz zegt:

Merkwaardig dat de zorgverzekeraars de Medicor Apotheek een contract hebben aangeboden. Wat is immers toegevoegde waarde van deze mini apotheek tov de Transvaal Apotheek op 300 mtr afstand? Wordt de doelmatigheid hiermee verbeterd? Kwaliteit? Toegankelijkheid? Betaalbaarheid? Versnippering van de zorg dreigt nu te gebeuren. Altijd pijnlijk. Jammer dat de verzekeraars, hier CZ en Menzis, de apotheek nog immer zien als distributie punt. Transvaal Apotheek staat goed bekend. Paul Lebbink moet zich niet gek laten maken. Tandje erbij. 75% is herhaalreceptuur. 300 mtr is te belopen. Ook voor acute zorg. Je moet de medicijnen immers wel kunnen leveren en dat kan een startende mini apotheek niet. Goede PR campagne levert meer op dan deze rechtszaak en overname van de MediCor Apotheek is exact wat de beide broers willen. Makkelijk verdiend. En wat koop je eigenlijk? Doorbijten, verbijten en laten doodbloeden. Kwaliteit verloochend zich immers niet en patiënten zijn niet gek.

Back to top