Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

KNMP-voorzitter Smits: ‘We staan er niet goed voor’

PW Magazine 41, jaar 2012 - 05-10-2012
Apothekers kunnen een enorme gezondheidswinst boeken maar zorgverzekeraars weigeren dit in te zien. Dat stelde KNMP-voorzitter Jan Smits in zijn jaarrede op het KNMP-Congres. Hij roept zorgverzekeraars op een einde te maken aan de ongezonde omstandigheden in de apothekersbranche. “Er is veel onrust onder apothekers.”
KNMP-voorzitter Smits: ‘We staan er niet goed voor’

Zorgverzekeraars hebben de tarieven voor medicatiebeleiding verlaagd en zorgverlening hebben zij nauwelijks ingekocht. Apothekers moeten gezamenlijk duidelijk maken dat de farmaceutische zorg onder de huidige marktwerking in groot gevaar is. KNMP-voorzitter Jan Smits deed deze hartstochtelijke oproep vandaag tijdens het KNMP-Congres in de RAI. Smits benadrukte dat de patiënt uiteindelijk de dupe is doordat apothekers steeds minder tijd hebben om de patiënt te begeleiden. “Kwaliteit komt dan verder onder druk te staan met als extra risico hogere kosten elders in de zorgketen.”

Volgens de voorzitter staat veel apotheken het water aan de lippen omdat hun omzet drastisch is gedaald. Ook kunnen zij de administratievelastendruk als gevolg van het preferentiebeleid nauwelijks meer behappen. “Groothandels leveren geneesmiddelen met verlies af bij de apotheek. Daar moeten we echt van af.” Apothekers voelen zich volgens Smits onrechtvaardig behandeld. “Er is veel onrust in het land onder apothekers.” De voorzitter refereerde aan 2009, toen zo’n duizend apothekers demonstreerden tegen de onrechtvaardige behandeling. Een nieuwe gang naar het Binnenhof sluit hij niet uit.

Contracten

Smits benadrukte verder dat de maatschappij een grote gezondheidswinst kan boeken door het potentieel van apothekers beter te benutten. Volgens berekeningen van Booz & Company kan daardoor € 500 miljoen tot € 750 miljoen op de zorgkosten worden bespaard. Volgens het onderzoeksinstituut IMS kan in de totale Nederlandse zorgketen op den duur zelfs € 5,4 miljard euro worden bespaard door de inzet van apothekers. “Dat is een aanbod dat zorgverzekeraars niet kunnen weigeren”, aldus Smits.

De afgelopen weken heeft de KNMP bij Zorgverzekeraars Nederland aangedrongen op een sterke verbetering van de randvoorwaarden voor het afsluiten van contracten tussen apothekers en zorgverzekeraars in 2013. “Tot op heden hebben wij daar geen positieve reactie op ontvangen. Dat is een zware tegenvaller.”

Smits pleit voor een tijdelijke verhoging van de tarieven, een optimalisering van het preferentiebeleid, transparante prijzen en minder administratieve lasten. “Zorgverzekeraars moeten bovendien meer zorgprestaties contracteren.”

De voorzitter roept de individuele zorgverzekeraars op met de KNMP in gesprek te gaan over de randvoorwaarden.

Document acties

Reacties

05-10-2012 17:54
D.T. Hendriksz zegt:

De enige firma ter wereld die het harde bewijs levert van de claim van Booz&Co is Kaiser Permanente. De enige HMO die werkt als een HMO zoals een HMO is bedoeld. En KP heeft dan ook meer apothekers in dienst dan een vergelijkbare klassiek werkende verzekeraar.
KP is volledig vertikaal geïntegreerd en kan zo baten uit de Tweede Lijn investeren in de Eerste lijn en ook zwaar investeren in preventie en ketenzorg: het geld blijft bij KP!
Kan alleen in een niet-concurrerende omgeving. Model KP kan dan ook niet in Nederland en model van Booz&Co is dan ook onhaalbaar en daarmee onrealistisch. Tenzij het gezond verstand in Nederland weer wordt gebruikt en men het systeemmodel wijzigt.

12-10-2012 11:12
I.C. van Golen zegt:

een sober , transparant , eenduidig en eerlijk basiscontract zonder wildgroei aan kwaliteitseisen en administratieve lasten zou ons als een eind op weg helpen. dit is ook de insteek van de apothekers in het land.optuigen met andere zaken is niet het primaire belang. dat komt daarna eventueel aan bod.

Back to top