Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

KNMP luidt noodklok: mogelijk toch € 9 eigen bijdrage

PW Magazine 20, jaar 2012 - 09-05-2012
Mogelijk wordt de eigen bijdrage van 9 euro per receptregel - die van tafel leek - opnieuw van stal gehaald. Vandaag hervatten de vijf partijen van de 'Kunduz-coalitie' het overleg over de bezuinigingen. Het is nog steeds onduidelijk hoe de geplande bezuinigingen in de zorg ingevuld gaan worden.

Na het mislukken van het zogeheten Catshuisberaad, leek de maatregel van tafel. De onlangs gepubliceerde stukken over de bezuinigingen 2013 van het ministerie van Financiën vermelden dit echter niet expliciet.

Een eigen bijdrage van maximaal 9 euro per recept met een maximum van € 380 per jaar raakt vooral ouderen in de portemonnee. Dit blijkt uit nieuwe berekeningen van de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK).

De KNMP verzet zich ook tegen de maatregel omdat deze de zorgrelatie tussen apothekers en hun patiënten onder druk zet. Ook nemen de administratieve lasten voor apothekers verder toe.

Document acties

Reacties

10-05-2012 00:50
D.T. Hendriksz zegt:

De KNMP moet toch eens gaan nadenken voordat zij in actie komt. Die 9 euro maatregel betreft de materiaalkosten per receptregel. Patiënten zouden 9 euro per receptregel maximaal moeten betalen aan de materiaalkosten. Dat geeft patiënten eindelijk inspraak en zeggenschap over de producten en de prijzen waarvoor zij inkopen. Dat zet de zorgverzekeraars geheel buiten spel. Preferentie beleid, IDEA, couvert beleid, bevroren prijzen en noem maar op. Is allemaal van de baan want de patiënt wil weten wat hij nu werkelijk betaalt. Laat maar zien dus.

Onbegrijpelijk dat de KNMP hier tegen is. Geen wonder dat Zorgverzekeraars Nederland en de grote verzekeraars er het zwijgen toe doen. Die snappen de finesses van deze maatregel wel.

Verhoging van het verplicht eigen risico naar 440 tot 640 euro is het alternatief. Inkomensafhankelijk, maar dat is EU technisch onmogelijk: private verzekeraars mogen geen kennis krijgen van de inkomens en vermogens van verplicht verzekerden. Achmea krijgt er een pavlov reactie van: met die kennis weten zij wel raad: levensverzekeringen, vermogensverzekeringen, hypotheken, inboedel, auto en noem maar op. Handel genoeg met die kennis.

Ander alternatieven moet de KNMP niet in haar hoofd halen. De politiek en ambtenarij wensen een 9 euro materiaalkosten per regel met een maximum van 380 euro per jaar, met een correctie voor lage inkomens? De politiek en de ambtenarij kunnen dat krijgen.

Zo is het spel. 12 september zijn er verkiezingen. De KNMP doet er goed aan om een politieke afdeling en een economische afdeling in te stellen. En trek een goede Spindoctor en PR man/vrouw aan.

Back to top