Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

KNMP: blij dat bijdrage € 9 nu van tafel is

Kans op eigen receptbijdrage blijft wel bestaan

PW Magazine 18, jaar 2012 - 27-04-2012
De KNMP is blij dat de € 9 receptbijdrage, die onderdeel was het bezuinigingspakket uit het Catshuisoverleg, van tafel is. De KNMP liet de Stichting Farmaceutische Kengetallen een doorberekening van de consequenties van de maatregel maken, en stuurde deze vorige week maandag aan het demissionair kabinet en alle fractievoorzitters.
KNMP: blij dat bijdrage € 9 nu van tafel is

De € 9 per receptregel eigen bijdrage met een maximum van € 380 per jaar was onderdeel van het bezuinigingspakket dat VVD, CDA en PVV in principe overeen waren gekomen in het Catshuis. Na de val van het kabinet stuurde de KNMP een brief aan het demissionaire kabinet en de fractievoorzitters met het verzoek af te zien van de
€ 9-maatregel.

De koepelorganisatie had een doorberekening laten maken van de gevolgen van de voorgenomen maatregel voor patiënten op basis van de cijfers van afgelopen jaar. Hieruit bleek dat 240.000 ouderen en chronisch zieken het maximale bedrag van € 380 per jaar zouden moeten ophoesten. Onder deze groep bevinden zich veelal de meest kwetsbaren van onze samenleving.

Voor ruim twee miljoen mensen zou de € 9-maatregel € 100 tot € 180 per jaar extra uitgaven betekenen.  De koepelorganisatie zegt blij te zijn dat de maatregel van tafel is, maar blijft kritisch: veel bezuinigingen zijn nog niet nader ingevuld, de kans op een eigen bijdrage blijft bestaan.

Zorgkosten

Apothekers vrezen dat als op de farmaceutische zorg extra bezuinigd wordt, het bezoek aan de apotheek wordt uitgesteld. Patiënten laten maagzuurremmers al sneller staan, nu zij daarvoor geen vergoeding meer ontvangen. Een eventuele eigen bijdrage kan bovendien leiden tot hogere zorgkosten op de langere termijn, als patiënten bijvoorbeeld afzien van bloeddrukverlagers.

De KNMP ziet echter wel in dat bezuinigingen op zorgkosten onvermijdelijk zijn, maar benadrukt dat de medicijnkosten de afgelopen jaren al sterk zijn gedaald. Daarnaast is al fors bezuinigd op de farmaceutische zorg, terwijl de farmaceutische zorg niet verantwoordelijk is voor de kostenoverschrijdingen van de zorg.

Document acties

Reacties

28-04-2012 20:13
D.T. Hendriksz zegt:

Keerzijde is nu een verhoging van het verplicht eigen risico met 200 tot 400 euro per jaar per verzekerde vanaf 18 jaar: 420 tot 620 euro!

En de KNMP heeft zich garant verklaard voor de opbrengst van een alternatieve bezuiniging voor de 9 euro eigen bijdrage, materiaalkosten per regel. En dat middels verbetering van de therapie trouw en doelmatiger voorschrijven; farmacotherapeutische substitutie dus.

Waarom doen de ZN en ZN-leden er nog steeds het zwijgen toe? Snappen die de spelregels beter? Kunnen zij beter pokeren?

NapCo zit nu op de kar met A Klink. Zet in op 2.4 miljard euro. Is niet haalbaar maar NapCo heeft zich wel gecommitteerd.

Neen. Pokeren voor Dummies, vijfde druk, cadeau tip voor KNMP/NapCo.

Back to top