Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Kandidaatvoorzitters KNMP tonen ambities

Uitkomst: Algemene Ledenvergadering 18 december

PW Magazine 48, jaar 2012 - 27-11-2012
Een unicum: twee kandidaten voor het voorzitterschap van het hoofdbestuur van de KNMP. Sjaak de Vries en Rik van der Meer praten over het imago van apothekers, de lobby en wat ze de komende drie jaar willen veranderen bij de KNMP.
Kandidaatvoorzitters KNMP tonen ambities

Waarom wilt u voorzitter van het hoofdbestuur van de KNMP worden?

Sjaak de Vries: “Ik wil me in de eerste plaats inzetten voor het apothekersberoep. Daar heeft altijd mijn passie gezeten. Op de tweede plaats, omdat ik 28 jaar in de farmacie rondloop: tien jaar als zelfstandig apotheker en daarna als directeur en bestuurder. Het voorzitterschap van het hoofdbestuur is voor mij ook een persoonlijke uitdaging, waar ik mijn kennis en ervaring in kwijt kan.”

Rik van der Meer: “Mijn grote zorg is dat alles dat we hebben opgebouwd te gronde gaat. De KNMP zet bij haar lobby heel veel in op inhoud, maar daar redden we het niet mee in deze tijd.”

Wat wilt u veranderen bij de KNMP?

Rik van der Meer: “Ik heb de afgelopen jaren veel gelobbyd in de regio Den Haag voor artikel 19, tegen de maatregelen De Geus en voor BOA en Napco. Ik merkte dat onze boodschap prima was, maar dat die in de achterkamertjes van de politiek en verzekeraars niet doorkomt. Als dat niet verandert, gaan we onderuit. We moeten gewoon erkennen dat we dat niet kunnen. Daarom pleit ik voor een politiek lobbyist voor drie dagen per week, bijvoorbeeld Jan Kees de Jager. Iemand van frapper, frapper, toujours frapper.”

“Wat betreft de service van de KNMP wil ik voorkomen dat apothekers soms twee keer voor iets moeten betalen, zoals voor de ontwikkeling van richtlijnen.”

Sjaak de Vries: “Ik zie dat het slecht gaat met het imago en de honorering van apothekers. Er is geen eenvoudige oplossing van dat probleem. Het zit in de structuur bij de KNMP en het vertrouwen. Met structuur bedoel ik de sterke verdeeldheid binnen de achterban van de KNMP, waardoor niemand zich meer voldoende herkent in het beleid van de KNMP en erg ontevreden is over de belangenbehartiging van hun specifieke segment. We moeten de structuur van de KNMP aanpassen op het speelveld van vandaag. Dat betekent dat we de beroeps- en bedrijfsactiviteiten anders en duidelijker moeten reorganiseren.”

Hoe zou u dat imago willen verbeteren?

Sjaak de Vries: “We moeten een oplossing vinden voor de vertrouwenscrisis binnen de KNMP en tussen de apothekers enerzijds en de stakeholders als verzekeraars en politiek anderzijds. Dat is een belangrijke onderliggende oorzaak, waardoor we veel energie verliezen en ons imago schade berokkenen. Mijn slogan is: Veranderen, vernieuwen, verbinden, vechten.”

“We mogen wel wat robuuster zijn. We hebben in het verleden alles trouw uitgevoerd. Ik predik geen revolutie, maar wel meer strijd in de wandelgangen. De KNMP moet af en toe ‘nee’ zeggen. Zeggen: ‘Dat is niet in het belang van de patiënt of de apotheker. Dat gaan we een keer niet doen!' We kunnen als KNMP niet alles regelen, bijvoorbeeld de contracten met de zorgverzekeraars.”

Kunnen apothekers zelf ook meer doen om hun rol te versterken?

Rik van der Meer: “Ik bestrijd dat apothekers in zijn algemeenheid dingen niet goed doen. De zorg is heel goed. Die dreigen we juist kwijt te raken, omdat we er niet voor worden betaald. We moeten ons wel blijven ontwikkelen. Ik vind dat apothekers die slechte kwaliteit leveren strenger aangepakt moeten worden door de KNMP, door naming and shaming. Afwachten wat de IGZ doet, is onvoldoende. Een beroepsgroep moet ook naar zichzelf durven kijken.”

“Ik ben ervan overtuigd dat, als we de zorg rond de patiënt goed organiseren en dat wordt erkend, we er een goede vergoeding voor ontvangen.”

Sjaak de Vries: “Als apothekers hun vak niet serieus nemen, doet niemand dat. We hebben de NAN, een statuut, certificering en een viersterrensysteem van Achmea: hoe gaan we als apothekers een sterk uniform beeld neerzetten van ons vak, ons met elkaar daaraan houden en dat vervolgens contracteren tegen de juiste beloning. Ik vind dat we daar ook iets robuuster mee moeten omgaan. Anders blijven we afgerekend worden op de grote verschillen in de kwaliteit van onze dienstverlening.”

Hoe wilt u de professionele en financiële positie verbeteren bij de KNMP?

Sjaak de Vries: “Door een zo spoedig mogelijke aanpassing van de verenigingsstructuur van de KNMP om de belangenbehartiging sterk te verbeteren. Daardoor moet de vertrouwenscrisis worden aangepakt. Dan dienen we een sterk en inhoudelijk professioneel beroepsbeeld neer te zetten en dit uit te dragen naar de stakeholders. Waar nodig gesteund door een politiek zwaargewicht, die deuren voor ons opent. We moeten de kracht van de eenheid opnieuw organiseren binnen de beroepsgroep en wanneer onze belangen worden gebruuskeerd, moeten we sterker voor onszelf opkomen en af en toe ‘nee’ zeggen.”

Rik van der Meer: “Vliegen afvangen helpt niet. Het gaat om de zorg rond de patiënt. Dat geldt ook voor ketenapotheken. Die zullen niet weggaan, want die willen ook goede farmaceutische zorg leveren. Dat is wat ons allemaal bindt. Laten we het samen doen en uitgaan van eigen kracht.”

“De beste keus voor succes voor de KNMP is het voorzitterschap in de combinatie van een apotheker uit de praktijk samen met een politiek zwaargewicht voor de lobby. Ik ben die apotheker die met zijn voeten in de klei staat. Ik weet zeker dat deze combinatie deuren weet te openen die we de afgelopen jaren niet open hebben gekregen.”

 

Voor de stemprocedure zie knmp.nl.

 

Paspoort Sjaak de Vries

• Leeftijd: 55 jaar

• Opleiding: gymnasium (Hilversum), farmacie (Amsterdam), Insead (Fontainebleu)

• Loopbaan: 1985-1995 zelfstandig ondernemend apotheker (Heerhugowaard); 1995-2000: directeur marketing Interpharm (Den Bosch); 2000-2003: directeur groothandel Interpharm; 2003-2006: managing director Interpharm Group; 2006-2011: directeur Wholesale (distributie en apotheken) Centraal- en Oost-Europa Alliance Boots (Londen)

• Hobby’s: tennis, skiën, reizen

 

Paspoort Rik van der Meer

• Leeftijd: 49 jaar

• Opleiding: farmacie (Leiden en Utrecht)

• Loopbaan: apotheker in Maastricht, Eindhoven en Den Haag. Tien jaar voorzitter van het departement Den Haag, zitting in besturen van onder meer SFZ, ZHAS en RSO (regionale LSP, ook met GGZ)

• Hobby’s: tennis, golf, skiën, wijn

Document acties

Back to top