Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Inspectie: huisarts moet direct werk stoppen

PW Magazine 35, jaar 2012 - 17-08-2012
De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft de Utrechtse huisarts C.H. Hak het bevel gegeven direct zijn werkzaamheden neer te leggen. De huisarts beschikte niet over een adequaat medicatiebewakingssysteem en medicatie en hulpmiddelen waren over de datum. Het bevel geldt totdat de Inspectie zijn handelen heeft laten toetsen door de rechter.

Huisarts Hak had op 10 augustus eigenhandig zijn praktijk in Utrecht gesloten naar aanleiding van eerdere inspectiebezoeken. De huisarts kondigde tevens aan de procedure in gang te zetten voor uitschrijving uit de officiële registers zoals het BIG-register.

Begin deze week gaf Hak de Inspectie echter te kennen toch af te zien van uitschrijving uit het BIG-register. De huisarts zou echter eerder beloftes niet zijn nagekomen, waarop de Inspectie hem een bevel heeft gegeven op grond van de Wet BIG. Het bevel is ingegaan op 16 augustus en moet voorkomen dat Hak nog als arts aan het werk gaat – het bevel geldt totdat de Inspectie zijn handelen heeft laten toetsen door de rechter.

Tijdens verschillende inspectiebezoeken bleek dat de arts op meerdere onderdelen niet voldeed aan de richtlijn Infectiepreventie. Ook was de medicatiebewaking onvoldoende gewaarborgd. Zo beschikte Hak niet over een medicatiebewakings- en huisartseninformatiesysteem. Maar ook handmatig voorzag hij niet in een adequate medicatiebewaking.

Het recentste formularium in zijn praktijk stamde uit 1994, het Farmaceutisch Kompas was twee jaar oud, NHG-standaarden waren uit 2007 en Hak was niet aangesloten op internet. Diverse medicatie, verband- en hulpmiddelen waren over de datum en de bewaarcondities voor geneesmiddelen waren niet afdoende.

Verder was de bereikbaarheid en beschikbaarheid van Hak tijdens kantooruren niet voorspelbaar. Voor patiënten was het bovendien onvoldoende duidelijk waar zij buiten kantooruren terecht konden. Verder had de huisarts geen dokterstas met inhoud volgens de richtlijnen.

De Inspectie bereidt een tuchtklacht voor en zal de tuchtrechter vragen deze met spoed te behandelen.

Document acties

Back to top