Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

In memoriam: Jos van Dalen

PW Magazine 28/29, jaar 2012 - 28-06-2012
Toch nog onverwacht zijn wij 28 juni overvallen door het veel te vroege overlijden van onze oud-secretaris van het hoofdbestuur van de KNMP Jos van Dalen.
In memoriam: Jos van Dalen

Jos werd in november 1984 als jonge apotheker lid van onze vereniging. Tijdens zijn lidmaatschap was hij eerst met hart en ziel docent voor apothekersassistenten. Later, als openbaar apotheker, was hij actief als bestuurder in het Departement Zeeland van de KNMP.

Op Jos deed de KNMP nooit tevergeefs een beroep. Hij was zeven jaar lid van het hoofdbestuur, waarvan zes jaar als secretaris, tot eind 2009. Hij vertegenwoordigde de KNMP in vele besturen en platforms.

Op bijeenkomsten van de KNMP viel hij op als een begenadigd spreker met de gave van het woord. Roemrucht waren zijn samenvattingen van bijeenkomsten die hij direct aansluitend van de bijeenkomst in dichtvorm voordroeg. Als secretaris beantwoordde hij duizenden e-mails van leden. Daarin schuwde hij de discussie niet, ook als er tegenwind was stond hij voor de zaak.

Begenadigd bestuurder was hij; hij bleef apotheker. Als apotheker te Breskens bleef hij zich verzetten tegen regelgeving die in zijn ogen verderging dan het algemeen belang en die zijn integriteit als apotheker en verantwoordelijke voor zijn apotheek ontkende.

Tot het laatst toe bleef Jos onze bijeenkomsten bezoeken en zette hij zich in voor de farmacie en zijn collega-apothekers in de breedste zin het woord. Daarbij verloor hij nooit de maatschappelijke context uit het oog.

Hoe groot het verlies voor de KNMP ook is, het staat in geen vergelijk met het verlies voor Ute en de kinderen. Wij wensen hen heel veel sterkte in deze moeilijke periode.

Jean Hermans, 28 juni 2012

Document acties

Back to top