Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

IGZ: verscherpt toezicht Apotheek Arnhem-Zuid

PW Magazine 25, jaar 2012 - 14-06-2012
De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft apotheek Arnhem-Zuid in Arnhem onder verscherpt toezicht gesteld. Reden voor deze maatregel is dat de apotheek eerder door de Inspectie gevraagde verbeteringen onvoldoende heeft doorgevoerd.

Uit het Inspectierapport blijkt een groot aantal onvolkomenheden. Zo was de communicatie van het apotheekteam met artsen en patiënten over aanpassingen in de medicatie gebrekkig. Verder constateerde de IGZ dat de dossiervorming mankementen vertoonde: belangrijke wijzigingen in de medicatie werden niet consequent in het medicatiedossier vastgelegd.

In april constateerde de Inspectie risico’s voor de patiëntveiligheid in de apotheek. Deze waren aanwezig op diverse terreinen: de receptverwerking, kwaliteit, opslag en faciliteiten, medicatiebewaking, medicatieoverdracht en bereiding. Zo was het vervaldatumsysteem niet op orde en was niet aantoonbaar dat assistenten elkaars recepten voor uitgifte controleerden.

Tijdens een tweede bezoek op 6 juni trof de Inspectie geneesmiddelen aan waarvan de vervaldatum was verstreken. Ook bleek de apotheker afspraken die in april zijn gemaakt om de deze risico’s te verminderen, onvoldoende te hebben nagekomen.

De Inspectie heeft dit verscherpt toezicht ingesteld per 13 juni 2012. Dit is van kracht voor een periode van drie maanden. Voldoet de apotheek na drie maanden aan de gestelde eisen dan wordt het verscherpt toezicht weer opgeheven. Verbetert de situatie niet, dan onderneemt de IGZ verdere stappen.

Document acties

Back to top