Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Minder kans hartaanval met TNF-alfaremmers

Risico 50% kleiner bij psoriasispatiënten

PW Magazine 35, jaar 2012 - 27-08-2012
Mensen met psoriasis die TNF-alfaremmers gebruiken, hebben mogelijk een lager risico op een hartaanval dan hun lotgenoten die alleen lokaal werkende medicatie gebruiken. Dit geldt mogelijk ook voor patiënten die ‘oudere’ systemische medicatie gebruiken of fototherapie ondergaan.
Minder kans hartaanval met TNF-alfaremmers

Dat blijkt uit Amerikaans onderzoek bij 8845 patiënten. Van hen kreeg 57% behandeling met alleen lokaal werkende medicatie, 19% kreeg een TNF-alfaremmer – etanercept, infliximab of adalimumab – voor een periode van minstens twee maanden en ongeveer 24% kreeg andere systemische medicatie – ciclosporine, acitretine of methotrexaat – of fototherapie. De derde groep kreeg alleen lokaal werkende medicatie.

Patiënten die behandeling kregen met TNF-alfaremmers hadden 50% minder kans op een hartaanval. Bij degenen die andere systemische medicatie of fototherapie kregen was dit risico met 46% gereduceerd ten opzichte van personen die alleen lokaal werkende medicatie gebruiken. De onderzoekresultaten zijn gepubliceerd in Archives of Dermatology.

De studie geeft geen uitsluitsel over het mechanisme dat ten grondslag ligt aan het gevonden verband. Mogelijk speelt de ontstekingsremmende werking van TNF-alfaremmers een rol. Een verminderde ontsteking vermindert het risico op diabetes en andere ontstekingsprocessen, wat op zijn beurt mogelijk weer het risico op hartaanvallen en beroertes doet afnemen, stelt eerste auteur van de studie dr. Jashin Wu, werkzaam bij Kaiser Permanente Los Angeles Medical Center.

Reductie hersenschade

Dr. Bruce Strober, hoogleraar dermatologie aan de universiteit van Connecticut in Farmington, verwelkomt deze resultaten. Hij stelt dat in onderzoek herhaaldelijk is gebleken dat patiënten met reumatoïde artritis die succesvol worden behandeld met TNF-alfaremmers een verminderd risico op een hartinfarct hebben. Deze analyse toont volgens hem voor het eerst aan dat TNF-alfaremmers ook bij psoriasispatiënten deze positieve rol kunnen hebben. Uiteraard moeten de resultaten in vervolgonderzoek nog worden bevestigd.

Recent bleek dat een ander reumamiddel, de IL-1-blokker anakinra, ook positieve effecten kan hebben op cardiovasculair gebied. Onderzoek van de universiteit van Manchester toonde aan dat anakinra bij ratten de hersenschade die optreedt na een beroerte, ongeveer met de helft kan reduceren. Onderzoekers verwekten beroertes bij ratten en dienden vervolgens anakinra of placebo toe per injectie. Uit MRI-scans bleek dat ratten die dit middel kregen drie uur na de beroerte slechts ongeveer de helft van de hersenschade hadden die optrad in de placebogroep.

Document acties

Back to top