Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

FDA: herbeoordeling van lorcaserine

PW Magazine 09, jaar 2012 - 02-03-2012
De FDA gaat het middel lorcaserine herbeoordelen. Lorcaserine, een selectieve 5-HT2C-receptorantagonist, is bedoeld voor behandeling van mensen met obesitas (BMI>30) of mensen met overgewicht (BMI>27) met minimaal een aanvullende risicofactor.

De serotonine-2C-receptor komt voor in de hersenen, waaronder de hypothalamus. Dat is een gebied in de hersenen waarvan gedacht wordt dat het een rol speelt bij honger, verzadiging en metabolisme. In oktober 2010 keurde de FDA het middel af omdat in ratten tumorvorming was aangetoond. De fabrikant heeft nu nieuwe gegevens bij de FDA ingeleverd. De herbeoordeling door de FDA vindt in het tweede kwartaal van 2012 plaats.

Document acties

Back to top