Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Einde verscherpt toezicht Apotheek de Fonteijn

PW Magazine 44, jaar 2012 - 24-10-2012
De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft het verscherpt toezicht op apotheek de Fonteijn in Culemborg per 23 oktober 2012 opgeheven. Volgens de IGZ voldoet de apotheek weer aan de voorwaarden voor levering van verantwoorde zorg.

De inspectie stelde het verscherpt toezicht in op 20 juli 2012 voor een periode van drie maanden. Aanleiding hiervoor was dat de werkwijze in de apotheek risico’s opleverde voor de patiëntveiligheid. Onder andere de receptverwerking, de medicatiebewaking, de medicatieoverdracht en de bereiding van geneesmiddelen, schoten tekort. In de zomer bezocht de inspectie de apotheek nog enkele malen.

Tijdens haar laatste bezoek, op 22 oktober, constateerde de IGZ dat Apotheek de Fonteijn inmiddels weer voldoet aan de gestelde eisen. Wel volgt de IGZ de ontwikkelingen in deze apotheek nog. Binnen enkele maanden bekijkt ze of de apotheek de stijgende lijn weet vast te houden.

Document acties

Back to top