Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Einde verscherpt toezicht Apotheek Arnhem-Zuid

PW Magazine 40, jaar 2012 - 25-09-2012
De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft het verscherpt toezicht op Apotheek Arnhem-Zuid opgeheven. De apotheek heeft voldoende maatregelen genomen om de patiëntveiligheid te verbeteren.

Apotheek Arnhem-Zuid werd 13 juni 2012 voor drie maanden onder verscherpt toezicht gesteld. In de apotheek bleek veel mis. Zo was de communicatie van het apotheekteam met artsen en patiënten over aanpassingen in de medicatie gebrekkig. Verder constateerde de IGZ dat de dossiervorming mankementen vertoonde: belangrijke wijzigingen in de medicatie werden niet consequent in het medicatiedossier vastgelegd.

Verder constateerde de Inspectie risico’s voor de patiëntveiligheid op diverse terreinen: receptverwerking, kwaliteit, opslag en faciliteiten, medicatiebewaking, medicatieoverdracht en bereiding. Zo was het vervaldatumsysteem niet op orde en was niet aantoonbaar dat assistenten elkaars recepten voor uitgifte controleerden.

Tijdens van de IGZ een bezoek in juni bleek dat de apotheek een aantal maatregelen had getroffen, maar op belangrijke onderdelen waren de resultaten nog onvoldoende zichtbaar. Tijdens een bezoek op 30 augustus heeft de Inspectie vastgesteld dat de apotheek inmiddels weer voldoet aan de eisen voor het leveren van verantwoorde zorg en er geen risico’s meer zijn voor de patiëntveiligheid.

De IGZ zal de ontwikkelingen bij Apotheek Arnhem-Zuid enige tijd blijven volgen. Binnen enkele maanden volgt een controlebezoek om te kijken of de apotheek de stijgende lijn weet vast te houden.

Document acties

Back to top