Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Combi statines en proteaseremmers: risico op myopathie

PW Magazine 14, jaar 2012 - 06-04-2012
Het gelijktijdig gebruiken van proteaseremmers tegen hiv of hepatitis-C-virus met bepaalde statines verhoogt het risico op myopathie en rabdomyolyse.

Het betreft de statines lovastatine en simvastatine. Dit zijn beide gevoelige CYP3A4-substraten. Vandaar dat sterke CYP3A4-remmers de spiegels van deze middelen aanzienlijk kunnen verhogen. Ook rosuvastatinespiegels kunnen licht verhoogd worden door proteaseremmers, vandaar dat het advies is maximaal 10 mg te gebruiken. Voor atorvastatine zijn de resultaten van een interactiestudie nog niet bekend. Artsen moeten in afwachting daarvan zo laag mogelijk doseren. Op de site van de FDA staat een overzichtelijke tabel met de verschillende combinaties en de aanbevolen doseringen.

Document acties

Back to top