Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Chemo veilig tijdens de zwangerschap

Niet nodig baby’s eerder ter wereld te laten komen

PW Magazine 34, jaar 2012 - 16-08-2012
Vrouwen die chemotherapie nodig hebben tegen borstkanker, behoeven geen aanpassing in hun behandeling. Ook is het niet nodig dat hun baby’s eerder ter wereld komen. Dat blijkt uit Duits onderzoek.
Chemo veilig tijdens de zwangerschap

In de studie, die is gepubliceerd in de online-editie van The Lancet Oncology, beschrijven Duitse onderzoekers hun ontdekking dat baby’s geboren uit borstkankerpatiënten die behandeling met chemotherapie kregen tijdens de zwangerschap, geen groter risico hebben op complicaties. Weliswaar kwamen in de groep van kinderen die waren blootgesteld aan chemotherapie, meer complicaties voor dan in de niet-blootgestelde groep, maar de meeste problemen waren bij baby’s die te vroeg werden geboren. Dit los van het feit of ze tijdens de zwangerschap blootstonden aan chemotherapie.

Volgens onderzoeksleider Sibylle Loibl van de German Breast Group onderstrepen deze bevindingen dat het belangrijk is prioriteit te geven aan het volledig uitdragen van de zwangerschap. Vroeger halen van het kind, om de chemotherapie sneller te kunnen starten, is niet nodig. Er is geen reden de zwangerschapsduur te verkorten of de patiënt een minder goede behandeling te geven. Loibl stelt dat ziekte en sterfte onder pasgeborenen direct in verband staan met de zwangerschapsduur.

Lager geboortegewicht

De onderzoekers keken naar meer dan vierhonderd vrouwen afkomstig uit heel Europa, die tijdens hun zwangerschap in een vroeg stadium borstkanker hadden. Van deze vrouwen onderging 48% chemotherapie terwijl ze in verwachting waren.

Kinderen die tijdens de zwangerschap werden blootgesteld aan chemotherapie hadden gemiddeld genomen een lager geboortegewicht dan kinderen die daaraan niet werden blootgesteld, zo ontdekten de wetenschappers.

De auteurs stellen dat dit echter het enige noemenswaardige verschil was tussen wel en niet aan chemotherapie blootgestelde baby’s. Het aantal kuren had geen invloed op het geboortegewicht. De auteurs trekken daaruit de conclusie dat het lagere geboortegewicht als gevolg van een chemokuur klinisch niet relevant is.

Volgens Loibl zijn nog meer studies nodig die de resultaten van haar onderzoek bevestigen. Komt er meer bewijs dan betekent dit dat zwangere vrouwen met borstkanker dezelfde behandeling kunnen krijgen als niet-zwangere vrouwen met deze vorm van kanker.

Document acties

Back to top