Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Buflomedil geschorst

PW Magazine 15, jaar 2012 - 13-04-2012
De handelsvergunning van buflomedil (Loftyl) wordt geschorst. Het CHMP vindt de baten niet langer opwegen tegen de neurologische en cardiale bijwerkingen.

De firma Amdipharm verzoekt apothekers in een brief na te gaan welke patiënten buflomedil gebruiken en contact op te nemen met de voorschrijvende artsen. Artsen wordt aangeraden de behandeling met buflomedil te staken en waar nodig een alternatieve behandeling te starten. Buflomedil is bedoeld om ernstige doorbloedingsstoornissen in de benen (perifeer, arterieel occlusieve vaatziekte of claudicatio intermittens) te behandelen, in aanvulling op een andere adequate medische behandeling inclusief behandeling met plaatjesaggregatieremmers.

Bron: CBG

Document acties

Back to top