Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Boceprevir vermindert effect hiv-remmers

PW Magazine 09, jaar 2012 - 02-03-2012
De proteaseremmer boceprevir, gebruikt tegen hepatitis-C-infectie, verlaagt de effectiviteit van bepaalde proteaseremmers tegen hiv (atazanavir, lopinavir, darunavir).

Dit blijkt uit een geneesmiddelinteractiestudie onder 39 patiënten. Boceprevir verlaagde de gemiddelde concentratie van de hiv-proteaseremmers met respectievelijk 49%, 43% en 59%. De FDA adviseert zorgverleners om patiënten met deze combinatie goed te blijven volgen. De proteaseremmers atazanavir, lopinavir en darunavir worden gebruikt in combinatie met ritonavir. Ritonavir remt het metabolisme van deze drie middelen en verhoogt daardoor de plasmaconcentraties.

Bron: FDA

Document acties

Back to top