Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Blueprint Farmacie verankert positie Europese apothekers

PW Magazine 26/27, jaar 2012 - 20-06-2012
De Europese organisatie van apothekers, de PGEU, heeft in hoofdlijnen de European Community Pharmacy Blueprint aangenomen. Dit gebeurde 19 juni op de jaarvergadering van de PGEU in Parijs.

Dit rapport geeft de ambities van de Europese apothekers weer: versterking van de rol van de apotheker als professional in veilig, doelmatig en effectief geneesmiddelgebruik. Diverse Europese lidstaten hadden nog wijzigingsvoorstellen op details, maar alle 27 deelnemende landen steunden de hoofdlijnen.

De European Community Pharmacy Blueprint, opgesteld op initiatief en met medewerking van de KNMP, noemt vier terreinen waarop apothekers een centrale rol moeten vervullen: het garanderen van veilig geneesmiddelgebruik, toegankelijkheid van geneesmiddelen voor iedereen, verbetering van de therapietrouw en doelmatig geneesmiddelengebruik.

Eén van de maatregelen is dat apothekers veel meer moeten worden ingezet om het geneesmiddelgebruik in verpleeg- en verzorgingshuizen en bij oudere en chronisch zieke patiënten te verbeteren. Zo kan verspilling van medicatie en verbandmiddelen worden voorkomen.

Ook stelt het rapport dat andere zorgverleners de apotheker moeten erkennen als ‘medicatiemanager’. Apothekers moeten daarom meer verantwoordelijkheid krijgen voor patiënten. Daarbij is ook nodig dat ze via veilige systemen noodzakelijke medische gegevens zoals labwaarden kunnen inzien.

Volgens KNMP-hoofdbestuurslid Fons Duchateau maakt de blueprint richting de Europese Commissie duidelijk waar de Europese apothekers voor staan. Hij stelt dat het een erkenning is van de diensten die de apotheker aan patiënten levert naast het verstrekken van geneesmiddelen.

Document acties

Back to top