Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Biomarkers voorspellen groepsrespons op TNF-remmers

PW Magazine 25, jaar 2012 - 22-06-2012
Dertig procent van de patiënten met reumatoïde artritis (RA) reageert niet op behandeling met een TNF-blokker. Promotieonderzoek van Ruth Klaasen aan de Universiteit van Amsterdam heeft enkele biomarkers opgeleverd die – op groepsniveau – de respons voorspellen. Drie vragen aan Klaasen.

Wat was de aanleiding?

“De prognose van RA is de laatste tien jaar sterk verbeterd door verbeterde therapeutische mogelijkheden. Een daarvan is blokkade van tumornecrosefactor (TNF), een pro-inflammatoir cytokine. Echter, 30% reageert niet op deze therapie. Belangrijkste bijwerkingen zijn infectieuze complicaties. Hiernaast zijn TNF-blokkers duur en het is dus van belang ze zo efficiënt mogelijk in te zetten.”

Wat hebt u onderzocht en gevonden?

“We hebben gezocht naar voorspellende factoren, patiëntkarakteristieken en/of biomarkers in serum en/of synovium, die de respons voorspellen. Bekend was al dat toegenomen inflammatie in het synovium de respons op TNF-blokkade vergroot. Wij vonden dat aanwezigheid van lymfocytenaggregaten in het synovium, verhoogde serumspiegels van IgG en IgA ACPA (antistoffen tegen gecitrullineerde eiwitten) en reumafactor de kans op respons voor ongeveer 30% kunnen voorspellen. Tevens vonden we dat een verhoogde body mass index de kans op respons op infliximab (TNF-blokker gedoseerd op gewicht) verlaagt.”

Wat zijn de consequenties?

“Op individueel niveau is het momenteel niet mogelijk de respons op TNF-blokkade te voorspellen. We hebben een aantal biomarkers gevonden die respons op groepsniveau voorspellen, op basis waarvan bestaande algoritmen verder worden verfijnd. Er blijft behoefte aan studies naar nieuwe biomarkers. Combinatie van biomarkers zal moeten leiden tot verdere optimalisatie van de biomarkergerichte benadering om respons op TNF-blokkade te voorspellen.”

Document acties

Back to top