Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Apothekers lanceren landelijke internetapotheek

PW Magazine 19, jaar 2012 - 04-05-2012
De nieuwe internetapotheek Stadsapotheken Nederland, een initiatief van vier zelfstandige apothekers dat binnen enkele weken online gaat, moet een alternatief vormen voor De Thuisapotheek. Patiënten kunnen de bestelling afhalen in één van de deelnemende apotheken of thuis laten bezorgen.
Apothekers lanceren landelijke internetapotheek

Stadsapotheken Nederland springt naar eigen zeggen in het gat dat is ontstaan door faillissement van internetapotheek De Thuisapotheek. De vier Amsterdamse apothekers die het initiatief hebben genomen willen graag de 30.000 klanten van De Thuisapotheek opvangen. Zij voeren daar momenteel gesprekken over met De Thuisapotheek.

Henny Atta, één van de initiatiefnemers en directeur van Stadsapotheken Nederland: “Veel van deze oude klanten zijn inmiddels al naar elders vertrokken. We kunnen ze via onze marketing hooguit een alternatief bieden.”

Maar ook de krimpende marges en de toenemende behoefte om online geneesmiddelen te bestellen zijn volgens apotheker Atta aanleiding voor de oprichting. De vier Amsterdamse apothekers willen met de nieuwe internetapotheek ‘de internetfarmacie op een hoger niveau brengen’. “Dat kunnen wij realiseren door een landelijk distributienetwerk van stadsapotheken die fungeren als afhaalpunten.”

Stadsapotheken Nederland wil een landelijk distributienetwerk van vijftig apotheken opbouwen. Het streven is in elke grote stad en in elke van de Ozis-netwerken één deelnemende apotheek te hebben.

Cliënten kunnen de geneesmiddelen die zij bestellen afhalen bij één van de deelnemende apotheken of thuis laten bezorgen.

Kannibalisme

Het is de intentie van Stadsapotheken Nederland om de huisapotheek te worden van patiënten die geneesmiddelen online bestellen. Van kannibalisme onder de eigen klanten van de deelnemende apotheken is volgens Atta geen sprake omdat de verweesde klanten van De Thuisapotheek niet behoorden tot hun klantenkring.

Op De Thuisapotheek was onder andere kritiek omdat de werkwijze van deze internetapotheek risico’s zou opleveren voor de medicatieveiligheid. Apothekers klaagden dat zij onvoldoende werden geïnformeerd over de leveringen aan patiënten. “Wij gaan dat anders doen en houden ons aan het KNMP-protocol voor internetfarmacie. Ook koppelen we op een fatsoenlijke manier de informatie over medicatie terug naar de huisapotheek”, aldus Atta.

Stadsapotheken Nederland distantieert zich naar eigen zeggen van de dwingende telefonische acquisitiemethode van De Thuisapotheek – klanten melden zich zelf aan. De initiatiefnemers zeggen te beschikken over goede contacten met huisartsen en andere voorschrijvers. “We borgen de kwaliteit door het behoud van lokaal intercollegiaal overleg en waar mogelijk via farmacotherapeutisch overleg met de huisartsen.”

Document acties

Reacties

04-05-2012 12:33
K.G.J. Schneider zegt:

Ik mag toch aannemenen dat je bij iedere apotheek in Nederland op de een of andere manier digitaal kunt bestellen en dat elke apotheek thuisbezorgt.

Wat mij betreft deja vu of oude wijn in nieuwe zakken of misschien wel lijkenpikkerij omdat men de verweesde klanten van de thuisapotheek wil "opvangen". Hoe verzin je het.

04-05-2012 13:11
I.C. van Golen zegt:

ik betwijfel of dat zo is , maar als het al zo is , blijkt keer op keer dat er behoefte is aan één centraal bestelpunt dat 24/7 beschikbaar/bereikbaar is. kennelijk schiet de service in menige apotheek nog altijd tekort. ook al meent menige apotheker dat dat niet zo is. als iedere medelander fatsoenlijk werd bediend door de eigen apotheek zou TA (en anderen) niet zo groot zijn geworden

09-05-2012 11:32
A.J.M. Klaver zegt:

Ik verbaas mij niets over de on-line initiatieven die in het verleden allemaal een zachte dood zijn gestorven.
In onze dagelijkse praktijk zie hoeveel extra aandacht mensen nodig hebben; buiten puur een doosje over de balie schuiven.
Dat heeft niets met fatsoen te maken; wel met goede zorg (ook bij ?ogenschijnlijk simpele? herhaalmedicatie).
Geneesmiddelen zijn blijkbaar geen "bol.com" producten waar een ruim assortiment en vrije keuze het belangrijkste is.
En snelle levering thuis kan trouwens ook iedere openbare apotheek verzorgen.

10-05-2012 08:52
I.C. van Golen zegt:

het is juist dat veel mensen bij de verstrekking van hun medicatie extra aandacht nodig hebben , maar niet alle mensen. in de meeste(?) apotheken worden echter alle bezoekers geconfronteerd met dezelfde vaak trage , logge procesgang. daarin is de kiem van het succes van de internetfarmacie gelegen. als deze dubbele procesgang te scheiden zou zijn ,was al veel gewonnen ten gunste van de traditionele apotheek.

Back to top