Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Apotheken in gezondheidscentra luiden noodklok

PW Magazine 25, jaar 2012 - 15-06-2012
De vijftig apotheken in eigendom van gezondheidscentra verkeren in financiële nood. Sluiting van apotheken, ontslagen en risico’s voor de patiëntveiligheid dreigen. Dat meldt de Landelijke Vereniging Georganiseerde eerste lijn in een brandbrief aan de Tweede Kamer.
Apotheken in gezondheidscentra luiden noodklok

Volgens de Landelijke Vereniging Georganiseerde eerste lijn (LVG) is een gezonde exploitatie voor de ongeveer vijftig apotheken in gezondheidscentra niet langer mogelijk. Daarnaast maken de directies van gezondheidcentra met apotheken zich ook zorgen over dreigend ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid in de apotheken. De werkdruk is volgens de vereniging onaanvaardbaar hoog voor het apotheekpersoneel, waardoor zelfs de patiëntveiligheid in gevaar komt.

De LVG verzoekt de Kamer dringend een overleg te organiseren om de onhoudbare situatie toe te lichten. Daarbij zouden ook patiëntenorganisaties, KNMP en Zorgverzekeraars Nederland aanwezig moeten zijn. Het probleem geldt volgens de LVG namelijk voor alle apotheken.

Frontlinie

Als oorzaak voor de verslechtering van de financiële situatie noemt de vereniging onder andere de lagere marges op de inkoop van geneesmiddelen, tarieven voor terhandstelling die niet meer kostendekkend zijn en de nieuwe tarieven voor farmaceutische zorg die geen extra inkomsten opleveren. Ook is er volgens de LVG sprake van een ongelijk speelveld tussen zorgverzekeraars en bijna alle gezondheidscentra. Aanvullende afspraken maken met zorgverzekeraars is hierdoor niet mogelijk.

Daarnaast frustreren de zorgverzekeraars, met hun soms per kwartaal wisselend preferentiebeleid, mogelijkheden tot efficiënter werken in de apotheken. Deze steeds complexere logistiek in combinatie met het door de vergrijzing stijgende volume van geneesmiddelen voert de werkdruk op tot volgens de LVG onaanvaardbare hoogte.

Daarnaast wijzen de gezondheidscentra op de toenemende druk aan de balie. Apothekers en apotheekmedewerkers staan ‘in de frontlinie het beleid van zorgverzekeraars en de eigen bijdragen te verdedigingen tegenover klagende patiënten’.

Document acties

Reacties

15-06-2012 20:24
D.J.R. Meijneke zegt:

als interim-apotheker met (meerdere) recente werkplekken kan ik bovenstaande volledig bevestigen ! Ook bij niet-LVG apotheken komen dezelfde problemen voor !

Back to top