Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Aanwijzing VWS voor apotheek Lagaay Rotterdam

PW Magazine 43, jaar 2012 - 19-10-2012
De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft de minister van VWS vorige week geadviseerd om apotheek Lagaay-Westblaak in Rotterdam een aanwijzing te geven. Een maand daarvoor stelde de IGZ verscherpt toezicht in. De inspectie concludeert dat er in de apotheek “nog steeds hoge risico’s zijn voor de patiëntveiligheid”.

De IGZ zegt dat de medicatiebewaking inmiddels is verbeterd, maar de receptverwerking, medicatieoverdracht, medicatiebewaking en bereiding van medicijnen zijn nog niet op orde. De apotheek moet nu een onafhankelijkheidscontrole laten verrichten, de monitoring van de temperatuur in koelkasten verbeteren en de medicatiebewakingsignalen consequent vastleggen. Daarnaast wil de IGZ dat er een werkinstructie komt voor medicatie voor kinderen. Als de situatie in de apotheek niet verbetert, kan Lagaay een dwangsom worden opgelegd.

Vorige week werd bekend dat dezelfde apotheek in september twee vuilniszakken met gegevens van 110 patiënten op straat heeft gezet. In de zakken zaten medicatielijsten, recepten, kassabonnetjes, etiketten van medicijnen, adresgegevens, teruggegeven medicijnen en correspondentie. Op die manier was van veel patiënten een diagnose te achterhalen. Ook was het mogelijk tussen bepaalde patiënten en hun baan een link te leggen.

Een medewerker van Lagaay-Westblaak liet weten geen commentaar te geven op de vondst van de vuilniszakken.

Document acties

Reacties

21-10-2012 13:22
Kring-apotheek Swarte zegt:

Kan de schrijver van dit PW artikel mij uitleggen wat een aanwijzing is?
Moet apotheek sluiten? Wordt de gevestigd apotheker tuchtrechtelijk vervolgd?
Graag een iets uitgebreider stukje schrijven.
Misschien is niets schrijven wel beter.

22-10-2012 14:55
A.G. Peppelman zegt:

Op de website van de Inspectie staat uitgelegd wat een aanwijzing inhoudt. Zie:
http://www.igz.nl/onderwerpen/handhavingsinstrumenten/maatregelen/bestuursrechtelijke-maatregelen/

Back to top