Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Aios psychiatrie: voorkeur voor atypische antipsychotica

PW Magazine 20, jaar 2012 - 09-05-2012
Ondanks groeiend bewijs voor de gelijkwaardigheid van de oudere, typische antipsychotica zoals haloperidol, schrijven psychiaters in opleiding in heel Europa meestal de nieuwe en duurdere atypische antipsychotica voor.

Dat blijkt uit onderzoek van Sameer Jauhar en collega’s. Zij ondervroegen 726 psychiaters in opleiding uit 12 Europese landen. De meeste van hen hebben een voorkeur voor atypische middelen (94%). Die voorkeur geldt zowel voor hun patiënten als voor het geval ze zelf een psychose zouden ontwikkelen. Alleen aiossen uit Nederland en Turkije kiezen significant vaker voor typische neuroleptica.

Slechts eenderde van de aiossen kende de uitkomsten van drie grote trials die aantoonden dat beide klassen middelen gelijkwaardig zijn. Psychiaters in opleiding die deze trials kenden kozen iets minder vaak voor atypische middelen (92%) tegen 96% van de aiossen die deze onderzoeken niet kenden. De trials hebben dus nauwelijks effect op de klinische praktijk.

De Europese assistenten kiezen het vaakst voor olanzapine gevolgd door risperidon.

Document acties

Back to top