Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Adalimumab + MTX: samen sterker

PW Magazine 35, jaar 2012 - 30-08-2012
Adalimumab plus methotrexaat (MTX) leidt na 48 weken tot een sterkere afname van de radiografisch gemeten progressie van reumatoïde artritis (RA) dan MTX plus placebo.

Dit ondanks het feit dat de behandeling met adalimumab na 24 weken werd gestaakt, zo blijkt uit de Hit-Hard-studie (Ann Rheum Dis doi:10.1136/annrheumdis-2012-201612).

De 172 deelnemers met vroege RA kregen 40 mg adalimumab elke twee weken + MTX 15 mg/week, of placebo + MTX 15 mg/week, gedurende 24 weken. Daarna kreeg iedereen nog 24 weken MTX-monotherapie. De klinische uitkomsten verschilden na 48 weken niet. De DAS28-score, DAS28-remissie en HAQ-score waren in de combinatiegroep na 24 weken verlaagd, maar dit hield niet aan.

Document acties

Back to top